ST1201 Statistiske metoder

(Høst 2016)


Meldinger:

10.08.17: Eksamen kont. 2017 (med løsningsforslag) ligger nede.
20.12.16: Eksamen 2016 (med løsningsforslag) ligger nede.
16.11.16: Table of the Wilcoxon Signed Rank Statistic is here.
04.11.16: Forelesning 10.11.2016 er avlyst pga kollisjon med forelesning på ST6201 (Delta). [Lecture 10.11.2016 is canceled]
24.10.16: Det var spørsmål om sannsynlighetstetthet av Studentized range distribution. Formel er her.
17.10.16 Forelesning 18.10.2016 er avlyst. [Lecture 18.10.2016 is canceled.]
14.10.16: Tables of Studentized Range Distributions are here.
07.09.16 Forelesning 15.09.2016 er avlyst. [Lecture 15.09.2016 is canceled.]
02.09.16 (From øvingslærer Maxime Conjard): The students whose last name starts with an A-H (incl.) are in group 1 and with an I- end are in group 2. If you want feedback, please deliver in English.
01.09.16: Since some students do not have the book yet, I put the first exercise here.
18.08.16: I uke 36 (dvs 7.09.16) blir det ingen øvinger. [Exercises 7.09.16 are canceled]
18.08.16: Øvingsundervisning starter i uke 35, dvs 31.08.16. [The exercises start 31.08.16 (week 35).]
15.08.16: Første forelesning 23.08.2016.


Lærebok:   
Richard J.Larsen, Morris L.Marx Introduction to Mathematical Statistics and its Applications (5-th Edition).

Foreleser   
Nikolai Ushakov http://www.math.ntnu.no/~ushakov


Øvingslærer   
Maxime Conjard (maxime.conjard@math.ntnu.no)
Jørgen Ljønes (jorgenlj@stud.ntnu.no)


Referansegruppe   
Sigurd Stenvik (stenviks@hotmail.com)
Kjetil T. Holm (kjetil_holm@live.no)


Forelesninger:
Tirsdag 14:15-16:00 R60
Torsdag 12:15-14:00 B22

Øvinger:
Onsdag 14:15-16:00 K26


Forelesningsplan:

 • Uke 34: Repetisjon, 6.5, Kap. 7
 • Uke 35: Kap. 7
 • Uke 36: Kap. 7, 9
 • Uke 37: Kap. 9
 • Uke 38: Kap. 9
 • Uke 39: Kap. 10
 • Uke 40: Kap. 11
 • Uke 41: Kap. 11
 • Uke 42: Kap. 12
 • Uke 43: Kap. 12, 13
 • Uke 44: Kap. 13, 14
 • Uke 45: Kap. 14
 • Uke 46: Kap. 8, Repetisjon
 • Uke 47: Repetisjon

  Forelesningslogg:

 • F1 (23.08.2016): Repetisjon, 6.5
 • F2 (25.08.2016): 7.1-7.3
 • F3 (30.08.2016): 7.1-7.4
 • F4 (01.09.2016): 7.4-7.6
 • F5 (06.09.2016): 9.1, 9.2, 9.5
 • F6 (08.09.2016): 9.1-9.3, 9.5
 • F7 (13.09.2016): 9.4, 9.5
 • F8 (20.09.2016): 9.4, 9.5, 10.1-10.3
 • F9 (22.09.2016): 10.4, 10.5
 • F10 (27.09.2016): 10.5, 11.1-11.3
 • F11 (29.09.2016): 11.3
 • F12 (04.10.2016): 11.3
 • F13 (06.10.2016): 11.3, 11.4
 • F14 (11.10.2016): 11.4, 11.5
 • F15 (13.10.2016): 11.5, 12.1, 12.2
 • F16 (20.10.2016): 12.2, 12.3
 • F17 (25.10.2016): 12.3, 12.4
 • F18 (27.10.2016): 12.4, 13.1, 13.2
 • F19 (01.11.2016): 13.2, 13.3, 13.4
 • F20 (03.11.2016): 13.4, 14.1, 14.2
 • F21 (08.11.2016): 14.2, 14.3
 • F22 (15.11.2016): 14.3, 14.4
 • F23 (17.11.2016): 8.1, 8.2, Repetisjon
 • F24 (22.11.2016): Repetisjon
 • F25 (24.11.2016): Repetisjon

  Øvingsoppgaver
  Øvingene leveres i merket hylle i 3. etasje i Nordre lavblokk, Sentralbygg 2 eller elektronisk med e-post til øvingslærer senest tirsdag kl. 18:00 i etterfølgende uke. Løsningsforslagene blir gjort tilgjengelig på nettet etter denne fristen. Det er 12 øvinger i kurset, der minst 8 må være levert og godkjent for å kunne ta eksamen.

  Øving 1, Uke 35, løsningsforslag her.
 • 6.2.6, 6.4.4, 6.4.8, 6.4.14, 6.5.3, 6.5.4
  (samme numrene i 4-e utgave av boka)
  Øving 2, Uke 37, løsningsforslag her.
 • 7.3.2, 7.3.4, 7.3.5, 7.3.6, 7.3.8, 7.3.11
  (samme numrene i 4-e utgave av boka)
  Øving 3, Uke 38, løsningsforslag her.
 • 7.4.2, 7.4.4, 7.4.6, 7.4.8, 7.4.12, 7.4.15
  (samme numrene i 4-e utgave av boka)
  Øving 4, Uke 39, løsningsforslag her.
 • 7.5.2, 7.5.6, 7.5.8, 7.5.14 (7.5.13), 7.5.16 (7.5.15)
  (numrene i 4-e utgave er i paranteser)
  Øving 5, Uke 40, løsningsforslag her.
 • 9.2.12 (9.2.10), 9.2.14 (9.2.12), 9.4.6 (9.4.5), 9.4.10 (9.4.9), 9.5.10
  (numrene i 4-e utgave er i paranteser)
  Øving 6, Uke 41, løsningsforslag her.
 • 10.2.2, 10.3.1, 10.3.4, 10.4.2, 10.4.8, 10.5.6
  (numrene i 4-e utgave er i paranteser)
  Øving 7, Uke 42, løsningsforslag her.
 • 11.2.14, 11.2.19 (11.2.18), 11.3.6, 11.3.10, 11.3.14, 11.4.2
  (numrene i 4-e utgave er i paranteser)
  Øving 8, Uke 43, løsningsforslag her.
 • 12.2.1, 12.2.2, 12.2.4, 12.2.8, 12.3.1, 12.3.6
  (numrene i 4-e utgave er i paranteser)
  Øving 9, Uke 44, løsningsforslag her.
 • 13.2.2, 13.2.7, 13.2.11, 13.2.14, 13.3.6, 13.3.8
  (numrene i 4-e utgave er i paranteser)
  Øving 10, Uke 45, løsningsforslag her.
 • 14.2.4, 14.2.6, 14.3.1, 14.3.2
  (numrene i 4-e utgave er i paranteser)
  Øving 11, Uke 46, løsningsforslag her.
 • Eksamen desember 2014, oppg. 2, 3, 4, 5
  Øving 12, Uke 47, løsningsforslag her.
 • Eksamen desember 2012, oppg. 2, 3, 4, 5


  Eksamen

  Skriftlig, 20.12.2016, kl.9:00, 4 timer.

  Pensum: 6.1-6.6, 7.1-7.5, 8.1-8.2, 9.1-9.5, 10.1-10.5, 11.1-11.5, 12.1-12.4, 13.1-13.3, 14.1-14.4

  Tillatte hjelpemidler:
  Tabeller og formler i statistikk, Tapir forlag,
  K.Rottman. Matematisk formelsamling,
  Ett gult ark (A4 med stempel) med egne håndskrevne formler og notater,
  Gyldig kalkulator.
  Tidligere eksamenssett i ST1201:
   
  Eksamen Bokmål Nynorsk Engelsk Løsningsskisse
  August 2017 pdf pdf
  Desember 2016 pdf pdf pdf pdf
  Desember 2015 pdf pdf pdf pdf
  August 2015 pdf pdf pdf pdf
  Desember 2014 pdf pdf pdf pdf
  Juni 2013 pdf pdf pdf
  Desember 2012 pdf pdf pdf
  Desember 2011 pdf pdf pdf
  Desember 2010 pdf pdf
  Juni 2010 pdf pdf
  Desember 2009 pdf pdf
  Desember 2008 pdf pdf pdf
  Desember 2007 pdf pdf
  Desember 2006 pdf pdf pdf pdf
  Desember 2005 pdf pdf pdf pdf
  Desember 2004 pdf pdf pdf