ST1201 Statistiske metoder

(Høst 2014)


Meldinger:

11.12.14: Eksamen 2014 ligger nede.
09.12.14: Eksamen 2006, Oppgave 3b, løsning er her.
1.12.14: Dette er godkjenningsliste for eksamen. Sjekk og hvis du ikke er på lista (men må være), ta kontakt med din øvingslærer.
16.11.14: Gamle eksamener ligger nede.
31.10.14: Øvingstimen fredag 7.november flyttes til mandag 10.november 10.15-12.00, rom 922, 9.etg SBII
02.09.14: Øving 1 har innlevering tirsdag 9. september.
13.08.14: Første forelesning 25.08.2014.


Lærebok:   
Richard J.Larsen, Morris L.Marx Introduction to Mathematical Statistics and its Applications (5-th Edition).

Foreleser   
Nikolai Ushakov http://www.math.ntnu.no/~ushakov


Øvingslærer/Stud.ass.   
Kari Krizak Halle http://www.ntnu.no/ansatte/karikriz


Stud.ass.   
Kristoffer Berg kristohb at stud.ntnu.no


Forelesninger:
Mandag 8:15-10:00 F4
Onsdag 10:15-12:00 MA24

Øvinger:
Fredag 12:15-14:00 R3

Referansegruppe:
Thomas Westly Eriksen
Tina Malen Lybekk


Forelesningsplan:

 • Uke 35: Kap. 6
 • Uke 36: Kap. 6
 • Uke 37: Kap. 7
 • Uke 38: Kap. 7
 • Uke 39: Kap. 9
 • Uke 40: Kap. 9
 • Uke 41: Kap. 10
 • Uke 42: Kap. 11
 • Uke 43: Kap. 11, 12
 • Uke 44: Kap. 12
 • Uke 45: Kap. 13
 • Uke 46: Kap. 14
 • Uke 47: Kap. 8

  øvingsoppgaver
  (øvingene leveres i merket hylle i 3. etasje i Nordre lavblokk, Sentralbygg 2 senest tirsdag kl. 18:00 i etterfølgende uke. Løsningsforslagene blir gjort tilgjengelig på nettet etter denne fristen. Det er 12 øvinger i kurset, der minst 8 må være levert og godkjent for å kunne ta eksamen.)

  Results
  Antall godkjente øvinger kan sjekkesher.

  Øving 1, Uke 36, løsningsforslag her.
 • 6.2.5, 6.2.6, 6.3.4, 6.4.4, 6.4.7, 6.4.8
  (samme numrene i 4-e utgave av boka)
  Øving 2, Uke 37, løsningsforslag her.
 • 6.4.9, 6.4.13, 6.4.14, 6.4.15, 6.4.17, 6.4.20
  (samme numrene i 4-e utgave av boka)
  Øving 3, Uke 38, løsningsforslag her.
 • 6.4.18, 6.2.9, 6.5.3, 6.5.4
  (samme numrene i 4-e utgave av boka)
  Øving 4, Uke 39, løsningsforslag her.
 • 7.3.2, 7.3.4, 7.3.5, 7.3.6, 7.3.8, 7.3.11
  (samme numrene i 4-e utgave av boka)
  Øving 5, Uke 40, løsningsforslag her.
 • 7.4.2, 7.4.4, 7.4.6, 7.4.8, 7.4.12, 7.4.15
  (samme numrene i 4-e utgave av boka)
  Øving 6, Uke 41, løsningsforslag her.
 • 7.5.2, 7.5.6, 7.5.8, 7.5.14 (7.5.13), 7.5.16 (7.5.15)
  (numrene i 4-e utgave er i paranteser)
  Øving 7, Uke 42, løsningsforslag her.
 • 9.2.12 (9.2.10), 9.2.14 (9.2.12), 9.4.6 (9.4.5), 9.4.10 (9.4.9), 9.5.10
  (numrene i 4-e utgave er i paranteser)
  Øving 8, Uke 43, løsningsforslag her.
 • 10.2.2, 10.3.1, 10.3.4, 10.4.2, 10.4.8, 10.5.6
  (numrene i 4-e utgave er i paranteser)
  Øving 9, Uke 44, løsningsforslag her.
 • 11.2.14, 11.2.19 (11.2.18), 11.3.6, 11.3.10, 11.3.14, 11.4.2
  (numrene i 4-e utgave er i paranteser)
  Øving 10, Uke 45, løsningsforslag her.
 • 12.2.1, 12.2.2, 12.2.4, 12.2.8, 12.3.1, 12.3.6
  (numrene i 4-e utgave er i paranteser)
  Øving 11, Uke 46, løsningsforslag her.
 • 13.2.2, 13.2.7, 13.2.11, 13.2.14, 13.3.6, 13.3.8
  (numrene i 4-e utgave er i paranteser)
  Øving 12, Uke 47, løsningsforslag her.
 • 14.2.4, 14.2.6, 14.3.1, 14.3.10, 14.3.2, 14.4.3
  (numrene i 4-e utgave er i paranteser)

  Eksamen

  Skriftlig, 11.12.2014, kl.9:00, 4 timer.

  Pensum: 6.1-6.6, 7.1-7.5, 8.1-8.2, 9.1-9.5, 10.1-10.5, 11.1-11.5, 12.1-12.4, 13.1-13.3, 14.1-14.3

  Tillatte hjelpemidler:
  Tabeller og formler i statistikk, Tapir forlag,
  K.Rottman. Matematisk formelsamling,
  Ett gult ark (A4 med stempel) med egne håndskrevne formler og notater,
  Gyldig kalkulator.
  Tidligere eksamenssett i ST1201:
   
  Eksamen Bokmål Nynorsk Engelsk Løsningsskisse
  Desember 2014 pdf pdf pdf pdf
  Juni 2013 pdf pdf pdf
  Desember 2012 pdf pdf pdf
  Desember 2011 pdf pdf pdf
  Desember 2010 pdf pdf
  Juni 2010 pdf pdf
  Desember 2009 pdf pdf
  Desember 2008 pdf pdf pdf
  Desember 2007 pdf pdf
  Desember 2006 pdf pdf pdf pdf
  Desember 2005 pdf pdf pdf pdf
  Desember 2004 pdf pdf pdf