ST1201 Statistiske metoder

(Høst 2012)


Meldinger:

17.12.12: Eksamen 2012. Løsningsforslag her.
30.11.12: Dette er godkjenningsliste for eksamen. Sjekk og hvis du ikke er godkjent (men må være), ta kontakt med øvingslærer.
29.11.12: Kanskje er det nok å ha eksamensoppgaver på bokmål og engelsk? Hvis noen trenger absolutt nynorsk, gi meg beskjed så snart som mulig.
5.11.12: The lecture on Wednsday 7.11.12 is cancelled.
31.08.12: Ingen forelesning i uke 39 dvs 24.09.12 og 26.09.12. (No lecture 24.09.12 and 26.09.12.)
31.08.12: Øvingsundervisningen starter i uke 36. Øving 1 er lagt ut. (Exercises start from the next week.)
3.08.12: Første forelesning 20.08.2012.


Lærebok:   
Richard J.Larsen, Morris L.Marx Introduction to Mathematical Statistics and its Applications (5-th Edition).

Foreleser   
Nikolai Ushakov http://www.math.ntnu.no/~ushakov


Øvinglærer   
Zeytu Gashaw Asfaw http://www.math.ntnu.no/~zeytugas


Referansegruppe   
Kathrine Dybwad (kathridy@stud.ntnu.no)
Håkon Bølviken (haakonbolviken@hotmail.com)


Forelesninger:
Mandag 10:15-12:00 H1
Onsdag 8:15-10:00 F2

Øvinger:
Torsdag 16:15-18:00 EL4


Forelesningsplan:

 • Uke 34: Kap. 6
 • Uke 35: Kap. 6
 • Uke 36: Kap. 7
 • Uke 37: Kap. 7
 • Uke 38: Kap. 9
 • Uke 39: Kap. 9
 • Uke 40: Kap. 9
 • Uke 41: Kap. 10
 • Uke 42: Kap. 11
 • Uke 43: Kap. 11, 12
 • Uke 44: Kap. 12
 • Uke 45: Kap. 13
 • Uke 46: Kap. 14
 • Uke 47: Kap. 8

  Øvingsoppgaver
  (Øvingene leveres i merket hylle i 3. etasje i Nordre lavblokk, Sentralbygg 2 senest tirsdag kl. 18:00 i etterfølgende uke. Løsningsforslagene blir gjort tilgjengelig på nettet etter denne fristen. Det er 12 øvinger i kurset, der minst 8 må være levert og godkjent for å kunne ta eksamen.)

  Øving 1, Uke 36, løsningsforslag her.
 • 6.2.5, 6.2.6, 6.3.4, 6.4.4, 6.4.7, 6.4.8
  (samme numrene i 4-e utgave av boka)
  Øving 2, Uke 37, løsningsforslag her.
 • 6.4.9, 6.4.13, 6.4.14, 6.4.15, 6.4.17, 6.4.20
  (samme numrene i 4-e utgave av boka)
  Øving 3, Uke 38, løsningsforslag her.
 • 6.4.18, 6.2.9, 6.5.3, 6.5.4
  (samme numrene i 4-e utgave av boka)
  Øving 4, Uke 39, løsningsforslag her.
 • 7.3.2, 7.3.4, 7.3.5, 7.3.6, 7.3.8, 7.3.11
  (samme numrene i 4-e utgave av boka)
  Øving 5, Uke 40, løsningsforslag her.
 • 7.4.2, 7.4.4, 7.4.6, 7.4.8, 7.4.12, 7.4.15
  (samme numrene i 4-e utgave av boka)
  Øving 6, Uke 41, løsningsforslag her.
 • 7.5.2, 7.5.6, 7.5.8, 7.5.14 (7.5.13), 7.5.16 (7.5.15)
  (numrene i 4-e utgave er i paranteser)
  Øving 7, Uke 42, løsningsforslag her.
 • 9.2.12 (9.2.10), 9.2.14 (9.2.12), 9.4.6 (9.4.5), 9.4.10 (9.4.9), 9.5.10
  (numrene i 4-e utgave er i paranteser)
  Øving 8, Uke 43, løsningsforslag her.
 • 10.2.2, 10.3.1, 10.3.4, 10.4.2, 10.4.8, 10.5.6
  (numrene i 4-e utgave er i paranteser)
  Øving 9, Uke 44, løsningsforslag her.
 • 11.2.14, 11.2.19 (11.2.18), 11.3.6, 11.3.10, 11.3.14, 11.4.2
  (numrene i 4-e utgave er i paranteser)
  Øving 10, Uke 45, løsningsforslag her.
 • 12.2.1, 12.2.2, 12.2.4, 12.2.8, 12.3.1, 12.3.6
  (numrene i 4-e utgave er i paranteser)
  Øving 11, Uke 46, løsningsforslag her.
 • 13.2.2, 13.2.7, 13.2.11, 13.2.14, 13.3.6, 13.3.8
  (numrene i 4-e utgave er i paranteser)
  Øving 12, Uke 47, løsningsforslag her.
 • 14.2.4, 14.2.6, 14.3.1, 14.3.10, 14.3.2, 14.4.3
  (numrene i 4-e utgave er i paranteser)

  Eksamen

  Skriftlig, 14.12.2012, kl.9:00, 4 timer.

  Pensum: 6.1-6.6, 7.1-7.5, 8.1-8.2, 9.1-9.5, 10.1-10.5, 11.1-11.5, 12.1-12.5, 13.1-13.3, 14.1-14.4

  Tillatte hjelpemidler:
  Statistiske tabeller og formler, Tapir forlag,
  K.Rottman. Matematisk formelsamling,
  Ett gult ark (A4 med stempel) med egne håndskrevne formler og notater,
  Gyldig kalkulator.