ST1101 - Sannsynlighetsregning, våren 2010

Om kurset | Foreleser | Lærebok og pensum | Eksamen | Forelesninger | Øvinger | Øvingsoppgaver

Meldinger: 14.06.10: Jeg trenger studentnummer til Guro Aglen.

14.06.10: Her er løsningsforslag for eksamen.

22.03.10: Øvinger 25.03.10 er avlyst.

10.03.10: Resultatene fra midtsemesterprøven.

10.03.10: Her er midtsemesterprøven med riktige svar.

5.03.10: Øvinger 17.03.10 er avlyst.

3.03.10: Hjelpemidler for midtsemesterprøve: Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Lommekalkulator.

28.02.10: Pensum for midtsemesterprøve: 2.1-2.8 og 3.1-3.6.

24.02.10: Øvinger 18.03.10 er flyttet til 15.03.10, kl. 10:15-12:00, rom R41.

15.01.10: Legg merke til at det er endringer i framdriftsplanen.

13.01.10: De som ikke har en øvingsgruppe kan møte opp på tiden de ønsker eller sende en e-post til øvingslærer.
E-postadresser:
rikkei@stud.ntnu.no
arildhoy@stud.ntnu.no
erikblys@stud.ntnu.no

1.01.10: Første forelesningen er 11.01.10.

Om kurset

Emnet bygger på MA1101 Grunnkurs i analyse I. Emnet gir en innføring i grunnleggende begreper og metoder i sannsynlighetsregning og dekker emnene utfallsrom og hendelser, uniform sannsynlighetsmodell, sannsynlighetsaksiomene, regneregler for sannsynligheter, betingede sannsynligheter, uavhengighet, kombinatorikk, urnemodell, stokastiske variable, forventningsverdi, varians, standardavvik, kontinuerlige fordelinger, transformasjoner av stokastiske variable, todimensjonale diskrete og kontinuerlige fordelinger, kovarians og korrelasjon, uavhengige variable, momentgenererende funksjoner, ordningsobservatorer, binomisk modell, hypergeometrisk modell, geometrisk fordeling, Poissonfordeling, negativ binomisk fordeling, eksponensialfordeling, normalfordeling, sentralgrenseteoremet, gammafordeling, multinomisk fordeling, binormalfordeling, store talls lov.

 • Studiepoeng: 7,5.
 • Varighet: 1 semester (vår).
 • Forelesninger: 4 timer pr. uke.
 • Regneøvelser: 2 time pr. uke.
 • Vurderingskrav: Godkjent obligatorisk øvingsopplegg, dvs. minst 6 godkjente øvinger. Ta vare på de godkjente øvingene i tilfelle feil ved registrering av godkjenningen.
 • Vurdering: 4 timer skriftlig avsluttende eksamen (80%) og midtsemesterprøve (20%). Midtsemesterprøven teller bare dersom den gir postitivt utslag i den samlede vurderingen.
Foreleser Nikolai Ushakov http://www.math.ntnu.no/~ushakov
Lærebok og
pensum

Lærebok: Larsen og Marx : "An Introduction to Mathematical Statistics and Its Applications", 4. utgave.

Pensum: Kapitlene 1, 2, 3 og 4, samt delkapitlene 10.2, 11.4 (kun sidene 702 - 708) og 11.5 (kun sidene 717 - 720).

Notatene transformasjoner av stokastiske variable, binormalfordeling og store talls lov er også pensum.

Eksamen

For å gå opp til eksamen må en ha minimum 6 godkjente øvingsoppgavesett. Alle trykte og skrevne hjelpemidler tillatt til eksamen.

Midtsemesterprøve: 9.03.2010. Kl. 14:15 - 16:00 i sal S1

Eksamensdato: 11.06.2010.

Forelesninger

Mandag 15.15-17.00, Aud. EL2
Tirsdag 14.15-16.00, Aud. S1.


Planlagt framdriftsplan våren 2010.

Uke Dato Kapittel Øving
2 11.1 og 12.1 1 - 2.3 Ingen øving
3 18.1 og 19.1 2.4 - 2.5 Ingen øving
4 25.1 og 26.1 2.6 - 3.2 Øving 1
5 1.2 og 2.2 3.2 - 3.4 Øving 2
6 8.2 og 9.2 3.4 - 3.6 Øving 3
7 Ingen forelesninger Øving 4
8 22.2 og 23.2 3.6 - 3.8 Øving 5
9 1.3 og 2.3 3.8 - 3.10 Øving 6
10 Ingen forelesninger Midtsemesterprøve Øving 7
11 15.3 og 16.3 3.10 - 3.12 Øving 8
12 22.3 og 23.3 3.12 - 4.4 Øving 9
13 Påskeferie Ingen øving
14 Påskeferie Øving 10
15 12.4 og 13.4 4.5 - 4.6 Øving 11
16 19.4 og 20.4 10.2, 11.4, 11.5, Notater Øving 12
17 26.4 og 27.4 Notater Ingen øving
Øvinger
Gruppe Dag Tidspunkt Rom Øvingslærer
Gruppe 1 Onsdag 8:15 - 10:00 41 Rikke
Gruppe 2 Onsdag 10:15 -12:00 R41 Rikke
Gruppe 3 Torsdag 14:15 - 16:00 R41 Arild
Gruppe 4 Fredag 12:15 - 14:00 R41 Erik
Gruppe 5 Fredag 14:15 - 16:00 R41 Erik

Øvingsundervisningen starter opp i uke 4. Øvingene blir organisert i smågrupper, bestående av max 6 studenter som samarbeider og leverer en felles besvarelse til retting. Alle som har deltatt signerer besvarelsenen. Øvingene leveres i merkede hyller i 3. etasje i Nordre lavblokk senest mandag kl 1800 i etterfølgende uke. Løsningsforslagene blir gjort tilgjengelig på nettet etter denne fristen.

Øvingsoppgaver

Øvingsoppgavene vil bli lagt ut på nett i god tid før øvingstimene. Løsningsforslag vil bli lagt ut etter innleveringsfristen.

Øving 1, Uke 4 Løsningsforslag [pdf]

 • 2.2: 2, 7, 10, 12, 18 og 20.
 • 2.3: 2, 3, 4, 8, 12 og 14.

Øving 2, Uke 5 Løsningsforslag [pdf]

 • 2.4: 1, 2, 4, 8, 16, 29, 39 og 52.
 • 2.5: 1, 2, 7 og 11.

Øving 3, Uke 6 Løsningsforslag [pdf]

 • 2.6: 9, 12, 20, 34 og 53.
 • 2.7: 4, 11 og 14.

Øving 4, Uke 7 Løsningsforslag [pdf]

 • 3.2: 7, 8, 9, 19 og 22.
 • 3.3: 1, 2, 3, 12 og 14.

Øving 5, Uke 8 Løsningsforslag [pdf]

 • 3.4: 3, 4, 6, 8, 10 og 17.
 • 3.5: 4, 10, 12, 27 og 33.

Øving 6, Uke 9 Løsningsforslag [pdf]

 • 3.6: 2, 3, 4, 6, 7, 9, 16, 18, 19 og 24.

Øving 7, Uke 10 Løsningsforslag [pdf]

 • 3.7: 2, 8, 10, 21, 22, 27, 30, 39, 42 og 43.

Øving 8, Uke 11 Løsningsforslag [pdf]

 • 3.8: 2, 3 og 6.
 • 3.9: 2, 5, 8, 12 og 15.
 • 3.10: 6 og 9.

Øving 9, Uke 12 Løsningsforslag [pdf]

 • 3.11: 5, 6 og 15.
 • 3.12: 1, 3, 5, 9, 14, 20 og 21.

Øving 10, Uke 14 Løsningsforslag [pdf]

 • 4.2: 2, 3, 9, 22, 23, 25 og 27.
 • 4.3: 1, 3 og 4.

Øving 11, Uke 15 Løsningsforslag [pdf]

 • 4.3: 5, 6, 10, 16, 30 og 34.
 • 4.4: 2 og 8.
 • 4.5: 10.
 • 4.6: 10.

Øving 12, Uke 16 Løsningsforslag [pdf]

 • 10.2: 2.
 • 11.4: 2, 3, 4 og 6.

Gamle eksamenssettene for ST1101: Vår 2003 til Høst 2006 (NB: Oppgave 3, Vår 2003 er ikke lenger pensum), Vår 2007, Høst 2007, Vår 2008 og Vår 2009.