Bakker i og rundt Trondheim

Gå til: StartsidaLenkerEsperantoNorsk fotballhistorieNorsk grammatikkSyklingTekstar


Nedenfor er en oversikt over noen bakker i og rundt Trondheim med opplysninger om lengde, høydeforskjell, gjennomsnittlig stigningsprosent og maksimal stigning. Flere bakker vil bli lagt til.

I kolonnene FIETS A og FIETS B er det en kvotient som indikerer hvor vanskelig bakken er å sykle opp. Det finnes flere ulike formler for å sammenligne bakker, men jeg har valgt å bruke FIETS-indeksen, som har navnet sitt etter det nederlandske sykkelbladet FIETS. Denne formelen er slik:

(H*H)/(D*10)

der H er høydeforskjellen og D er distansen i meter.

En slik formel vil selvsagt ikke være noe objektivt mål på vanskelighetsgraden, men den kan tjene til å sammenligne bakker i og med at den tar hennsyn både til bakkens lengde og hvor bratt den er.

Tallet i kolonnen FIETS A viser kvotienten dersom man regner bakken som en jevn stigning, mens tallet i kolonnen FIETS B tar hensyn til eventuelle variasjoner i bakken, som f.eks. Fiolsvingen, som er veldig bratt nederst men nesten flat i øverste halvdel. Denne kvotienten er regnet ut ved at bakken er delt i seksjoner.

Målingene er gjort med en VDO sykkelcomputer med barometrisk høydemåler, og alle målingene er gjort i bilbanen hvis ikke annet er spesifisert.

Trykk på kolonneoverskriftene for å sortere etter ønsket kriterium.

Bakke Hvor Lengde Høyde Snitt % Max % FIETS A FIETS B
Bjørndalen Fv900: Prøven bil - Ringvålvegen 4100 102 2,5 3 0,26 0,26
Brattlia Fv707 1750 92 5,3 7 0,48 0,48
Breidablikkveien Trondheim 1780 117 6,6 10 0,77 0,77
Bøckmanns vei Trondheim 2070 117 5,7 8 0,66 0,70
Dybdahls veg Trondheim 1020 63 6,2 8 0,38 0,38
Eklesbakken Fv885 650 45 6,9 9 0,31 0,31
Fiolsvingen Trondheim 870 56 6,4 14 0,36 0,49
Fortunalia Fv861 630 37 5,9 8 0,22 0,22
Gimsevegen Melhus 1130 53 4,7 6 0,25 0,25
Gjevingåsen Fv24: Fra Sandfærhusbrua 1530 92 6,0 8 0,55 0,55
Golfbanen, Spongdal Fv831: Ristan bru - Golfbanen 1100 64 5,8 10 0,37 0,37
Heimdalsvegen Fv900: Kammen - Johan Tillers v. 3200 87 2,7 4 0,24 0,24
Husbybakken Fv885: Klæbu sentrum - Ståggån 580 47 8,1 9 0,38 0,38
Jakobsliveien Trondheim 2000 87 4,4 6 0,38 0,38
Kirkebakken, Hølonda Fv696, Hølondvegen: Opp til kirka fra sør 1000 65 6,5 8 0,42 0,42
Moholtlia Sykkelvegen langs E6 710 49 6,9 11 0,34 0,34
Okstadbakken (gamle E6) Trondheim 900 59 6,6 8 0,39 0,39
Ryebakkene Fv707 2220 101 4,5 8 0,46 0,50
Selbuvegen Fv693: Opp fra Hommelvik sentrum 2550 145 5,7 8 0,82 0,83
Skistua Byåsen butikksenter - Skistua, Trondheim 5140 284 5,5 10 1,57 1,77
Skjegstadbakken (Fjøsvollan) Fv707 - Ringvålvegen 1700 141 8,3 20 1,17 1,46
Snøan Fv631: Haukdalsbrua - Ovenfor Kvenbekken 4030 269 6,7 9 1,80 1,81
Ståggån (nord) Opp fra Fv885, Sveanvegen mot Brøttem 1250 106 8,5 11 0,90 0,90
Ståggån + Husbybakken 2140 153 7,1 11 1,09 1,28
Svean - Husby Fv885, Sveanvegen 680 53 7,8 11 0,41 0,41
Tanem Fv921: Tanemsbrua - Fv704 1020 57 5,6 8 0,32 0,33
Torgård Rødde - Torgårdsletta 810 58 7,2 13 0,41 0,41
Tillerbrua - Rosten Fv901 780 62 7,9 10 0,49 0,49
Tverregga Fv885, Bratsbergvegen: Venusvegen - Tverregga 1730 63 3,6 5 0,23 0,23
Venn R709: Opp fra Venn mot Malmsjøen 1300 88 6,8 9 0,60 0,64
Venusveien Klæbuveien - Stubbanvegen 990 79 8,0 13 0,63 0,69
Vestoppfarten Roald Amundsens vei, Trondheim 2700 135 5,0 6 0,68 0,68
Vikelvvegen Trondheim 1770 83 4,6 8 0,39 0,42


[Til startsida] [Til sykkelsida]

© Kjell H. Ullestad - sist oppdatert 29.5.2015