Hva er Klassekampen-forum?

KK-forum ble etablert i mars 1996.

Formålet med Klassekampen-Forum er:

 • Å føre debatt og utveksle informasjon innafor den samme radikale, men vide, redaksjonelle ramme som gjelder for avisa Klassekampen, og med det samme mangfold av deltakere som man finner i avisa.
 • Å bidra til å skape datanettverk av radikale folk og aktivister, ikke minst i fagbevegelsen. Aktivister vil gjennom deltaking på lista "oppdage hverandre" (en meget viktig tilleggsfunksjon for ei distribusjonsliste). Vi ønsker å være fødselshjelper for slikt.
 • Å øke leserkretsen til - og interessen for - avisa Klassekampen, bidra til KKs innhold (i dette inkludert kritikk av avisa), og skaffe avisa nye kontakter. KK vil etter behov informere om KK-F i avisa.
 • KK-Forum er etablert og drives av andre, men i forståelse med Klassekampens redaktør. Klassekampens Web-side har ei lenke til KK-forum, men avisa har ingen formell tilknytning KK-forum, og Klassekampens redaktør tar ikke - og kan ikke ta - ansvar for innholdet på KK-forum, slik det framkommer som e-post til abonnentene, og slik det foreligger på World Wide Web (mer om dette nedenfor).

  Den daglige ledelse og administrasjon av KK-forum har Trond Andresen, som nåes på e-post

  Trond.Andresen@itk.ntnu.no

  Henvendelser om lista skal alltid gå til ham, ikke til Klassekampens redaksjon.

  Det understrekes:

  KK-F er ikke forhåndsredigert (den er "unmoderated" som det heter på Internett-engelsk). Innsendte ting går ut igjen til deltakerne automatisk, dvs. uten noe "filter". Men denne ytringsfrihet og -mulighet stiller krav til den enkelte deltaker. Derfor må følgende kjøreregler overholdes:

  Liste-administrator vil stenge folk ute fra lista hvis de gjentatte ganger bryter reglene ovenfor. Men nynazister, rasister og åpenbare provokatører vil umiddelbart bli fjernet fra forumet.

  Av og til kommer det henvendelser fra folk som ønsker at liste-administrator skal slette ting fra forumets Vev-arkiv, som de har sendt inn tidligere. I sjeldne tilfeller, hvor det dreier seg om åpenbare arbeidsuhell, andre som har misbrukt innsenderens epost-adresse etc., kan dette bli etterkommet. Men normalt vil folk måtte akseptere at det de har skrevet til forumet, vil ligge der for ettertida. Hvis man ikke aksepterer dette, bør man la være å sende ting inn til KK-forum. Spesielt understrekes det at liste-adminstrator ikke vil løfte en finger for å etterkomme ønsker fra folk som seinere vil slettes fra KK-forum av "karriere-" eller "CV"-hensyn.

  Liste-administrator vil håndheve disse reglene etter eget skjønn, men vil informere på forumet om alle disiplinærtiltak og vil være innstilt på å lytte til forumets deltakere hvis de ønsker at en beslutning tatt av liste-administrator skal omgjøres.

  hilsen

  Trond Andresen , (adm. ansvarlig for KK-F)