Re: De roper ulv (hvem er "de"?)

From: Karsten Johansen (kvjohans@online.no)
Date: Wed Mar 21 2001 - 19:14:17 MET


At 22:57 20.03.01 -0000, Kari Wester wrote:
>Det var da voldsomt, Karsten, hadde du ei vond tå der, eller?

Det finnes jo mennesker som ikke skjønner at man faktisk kan MENE noe med
det man skriver, at man faktisk KAN være interessert i annet enn sin egen
navle (eller tå), og tale med følelse om det. De fleste påtatte naivister
som du er synsere som ikke vil lese innenat og prøve bare en anelse på å
begripe noe de ikke har sett før eller er enige i på forhånd. De vil bare
lufte og få bekreftet sine fordommer og sin jantelov.

>Jeg trodde jeg var lur nok til å være med gutta å diskutere

Du er mer enn lur nok, det er ikke det det mangler på. Jeg er lei av slikt
nisselureri som er så utbredt i "norske" "debatter". Mange gnorvagere forstår
ikke (og vil nok aldri forstå) at det er forskjell på å være lur og å være
klok. Det har de lært ikke å forstå av NRK og NATOs hjernevaskere.

>Hvor mye av inntekta di har du lyst til å bruke på støtte til ulveholdet i
>Norge? Antagelig har du også noen midler du kan avse. Kanskje det eine
>toalettet ditt?

Nå har jeg bare et toalett, som tilmed er noe vaklete. Tror Kari ulven kan
bruke det, eller spiller du dum? Under nåværende samfunnsorden har faktisk
jeg ikke den minste smule innflytelse på hva mine skattepenger brukes til.
Hvis det finnes et fond for bevarelse av den skandinaviske rovdyrstammen
og øvrig urørt natur skal jeg gjerne betale til det, hvis de som forvalter det
virker noenlunde tilregnelige. Foreløpig er jeg medlem av Naturvernforbundet.

>Poenget mitt er at ulven er noe vi investerer i på fellesen. Jeg trodde i
>alle fall at det var slik. Men nå skjønner jeg deg slik at du mener at jeg
>skal ha råd til ulv. Jeg har ikke råd til ulv. Ikke om jeg skal være bonde.

Hvis Kari ikke har råd til å være bonde skyldes det ikke ulven. Det har som
sagt ikke eksistert ulv i Danmark på mangfoldige hundre år. Men antallet av
danske bønder som har bukket under for pengemakta er langt større enn
tilsvarende tall i Norge. Jeg har ikke registrert Karis svar på dette.
Bøndenes undergang skyldes sentraliseringsprosessene og rasjonaliseringen av
jordbruket under kapitalens aksellererende vekst, som gjør at hun ikke kan
tjene nok på det hun produserer. Det skyldes jordbruksstøtte som går til de
rikeste bøndene som leder Karis bondeorganisasjoner for å forsvare sine
pengeinteresser.

"Vi" investerer overhodet ikke i noe felles slik dette "samfunnet" er
"innrettet". Det finnes ikke noe "vi", men fremmedgjorte individer
underkastet forskjellige former for klasseeksistens. De dominerte klassene
avkreves skatt besluttet av av statspartiets regjerende fraksjoner til
finansiering av det ledende kapitalkretser og toppbyråkratiet (særlig i
finansdepartementet) finner for godt. Du er åpenbart småbonde og finner det
fint. Problemet er at det blåser kapitalen i. Den blåser også i ulv,
bortsett fra når den kan få småbønder til å forveksle kapitalkreftene med
"ulven". Noen forskere vil gjerne forske på ulv for å drive med sin hobby.
Noen romantikere synes ulv er fint. Jeg er ikke romantiker, men jeg vet at
tusenvis av ulver i Polen og andre steder som er langt mer tettbefolket enn
Norge ikke har drept ett menneske på hundrevis av år. Ulveforskrekkelsen er
hysteri som oppmuntres av Dabla og VuG osv. for å ta oppmerksomheten vekk
fra de egentlige problemene. De vil ha bønder til å tro at ulven er ond for
at de skal glemme at det er mediene og de andre makthaverne som er det.

>Jeg opprettholder et produktivt kulturlandskap.
>Jeg driver økologisk og forurnser så lite som mulig.
>Dyra mine har det så bra som mulig og blir antagelig sunn mat for andre.
>Jeg importerer minst mulig til produksjonen min.
>Jeg satser på lokal omsetning for å spare transport.
>Døtrene mine sender jeg ikke på strøket.

Alt dette er selvsagt helt glimrende.

Zapffes provoserende poeng med prostitusjon av døtre var: "Det er ikke verre
enn landskapsprostitusjon, det". Det finnes annet i verden enn penger skulle
man tro, men Kari later ofte til å ha glemt det. Hun ser ikke et jorde, men
penger. Det er en skjebne hun deler med mange andre. Kari er sikkert som de
fleste i dette landet så rik at hun kan unnvære en hundrings i skatt i året
for å erstatte ulvetap for de få som lider det. Å påstå at man ikke har råd
til slikt er med respekt å melde hykleri. Selvsagt må noen ulv skytes, men
la det skje på en måte som gir ulven en real sjanse. Ulven gjør en innsats i
naturen ved å beskatte de svakeste av ville byttedyr. Denne innsatsen er i
motsetning til menneskets lystjakt sunn for naturen. Mennesket tar ut de
beste dyrene av viltstammene og ødelegger dermed på sikt.

>Hvor bor du forresten? På mark som kunne ha vært dyrka? Hvor kjører du bilen
>din? PÅ mark som kunne ha vært dyrka? Hvem sitt ansvar er det at det er
>slik? Er det ditt? Eller har du ikke råd til å holde deg med dyrka mark?

Selvsagt går de veiene jeg er så ond å ferdes på delvis over noe matjord.
Jeg tror de omkringliggende bøndene trenger disse veiene minst like mye som
jeg, de bruker dem ihvertfall langt mer. Jeg kan ikke gå en tur uten å møte
fem biler på to minutter, uansett tid på døgnet, og her bor kanskje femti
bønder i omegnen. De virker som om de elsker bilene sine mer enn det meste.
Jeg har aldri hørt en sauebonde klage over alle sauer som drepes av bil,
selv om det er mer enn hva ulven tar. Jeg har til gode å se en syklende
bonde. I min barndom var slikt vanlig og helsebudsjettene var lavere, det
ble ikke solgt slankemidler i hver butikk. Nordmenn var ikke flommefete som
dansker fra byen.

>Jeg trodde ikke at det skulle føles så kaldt og ensomt på veven.

Det er ikke "veven" som er kald og dum. Det er heller ikke jeg, det er
virkeligheten i dette "samfunnet", hva jeg i all beskjedenhet prøver å gjøre
oppmerksom på. Jeg har nok mødt langt fler kalde skuldre i mitt liv og
ansikt til ansikt enn Kari. Jeg er nemlig vokst opp midt i en millionby full
av selvgode småborgere. Jeg har lært junglens lov å kjenne tidlig. At det er
blitt like ille på landet skyldes at byen i dag er overalt - selv i en liten
utbygd i Grønlands ødemark som tar inn hele Chicagos underverden og alt det
andre via satellitten.

Karsten JohansenThis archive was generated by hypermail 2b29 : Sat Mar 24 2001 - 10:52:25 MET