To nye pressemeldinger fra RV

Rød Valgallianse (rv@sn.no)
Tue, 4 Jun 1996 09:56:46 +0200 (MET DST)

RV-lederen til kraftig motmæle mot Solheim

RV-leder Jørn Magdahl tok på RVs landsstyremøtet i dag kraftig til motmæle
overfor Erik Solheims
uttalelser om at det var riktig å overvåke NKP, AKP og RV på 1970-tallet.

- Solheims uttalelser kan komme til å gjøre det vanskelig å få gjennom
kravet om innsyn i mappene
og å oppnå oppreisning for dem som blei utsatt for yrkesforbud, sa Magdahl.
Men den kan også
komme til å skade Solheims fra før frynsete rykte som leder på venstresida.
RV-lederen oppfordrer
SVs medlemmer til å sette på plass Solheim.

- Overvåkinga var en overvåkning av meninger, sa Magdahl. Påskuddet var at
vi mente at makta
aldri ville godta det hvis flertallet ønsket å innføre sosialisme, og derfor
sa vi i fra om at en revolusjon
kunne bli nødvendig. Det som Lund-kommisjonen avdekker bare bekrefter at et
folkeflertall ikke
har rett til en fredelig innføring av sosialismen, sa Magdahl. Dette mente
også Erik Solheim på
1970-tallet. Solheim må også ut fra sitt eget resonnement mene at det var
riktig av
overvåkingspolitiet å overvåke han også.

Magdahl slo fast at all erfaring viser at sosialisme er umulig - uten at den
bygger på demokrati og
rettsstatsprinsipper. Domstolene i Norge har oppført seg som
overvåkningspolitiets forlenga arm,
slik skal det ikke bli under "RVs sosialisme"

RVs landsstyremøte sendte også et brev til statsministeren med krav om en
garanti for at RVs
listekandidater ved stortingsvalget 1997 ikke skal registreres av
overvåkningspolitiet. Dette var
tilfellet, så seint som i 1993.


Melding fra RVs pressekontor 31.mai 1996:

Stortinget tør ikke granske Holtanesaka og Juklerødsaka

Rød Valgallianses forslag om å opprette en granskingskommisjon til å granske
Juklerød-saken ble
nedstemt i Stortinget i dag.

Riktignok var det sprekk i både Arbeiderpartiet, Senterpartiet og S under
avstemninga, og
tilsammen stemte 6 representanter for RVs forslag. "Men jeg vet at saken har
mer støtte enn
avstemnignsresultatet viser", sier Erling Folkvord. "Jeg kjenner til at fle
stortingsrepresentanter av
partilojalitet stemte mot sin egen overbevisning"