AKP og SOS Rasisme

Tor Bach (torbach@hotmail.com)
Thu, 23 Oct 1997 15:14:46 PDT

Bjxrn Jensen og andre av de siste fire erenes makthavere i SOS Rasisme
er bekiymret for at AKP skal kuppe organisasjonen. Jeg er ikke se
forferdelig imponert over denne kuppfrykten. Kommer den ikke rundt 3-4
er for sent? Jeg hxrte ikke Bjxrn Jensen, Kjell G. Larsen og andre
AKPere som har styrt SOS Rasisme med jernhend de siste erene, ytre
bekymring den gang de - som AKPere - kuppet SOS Rasisme med AKPs
partiapparat i ryggen. Jeg hxrte ingen bekymre seg over at dyktige og
respekterte antirasister med tilknytning til antirasistisk senter ble
skviset. Tvert i mot husker jeg AKPere beskrive Khalid Salimi som en
psykose som i 15 er hadde fxrt kamp fra sitt skrivebord.

Bekymringen me fxlgelig ha andre ersaker enn at AKP er ute pe kuppstien.
Som tidligere medlem av sekten vet jeg at det har partiet alltid vfrt.
Vi ster med andre ord overfor noe annet, noe som gjxr at gamle AKPere,
som for bare meneder siden overkjxrte alt som het indre opposisjon i SOS
Rasisme for e beholde AKPs herredxmme, plutselig frykter et kupp fra det
partiet de selv har representert. Det vi vet er at AKPere etter e ha
skviset masse andre antirasistiske aktivister fra SOS, i fjor plutselig
begynte e ekskludere hverandre. Beskyldninger om underslag og forsxk pe
e kuppe AKP gjennom SOS Rasisme haglet. Ne kommer AKPs gamle
studieforbund og hevder at AKP medlemmer har fiflet med bilag. Det ser
ut som om ikke alt er bare fred og fordragelighet innad i AKP.
Undertegnedes teori er at flxyer i AKP forsxker e kuppe hverandre i AKP.
Det me de gjerne gjxre. Det er slik med de fleste dxdsbo, arvingene
krangler.

Det som gjxr mehg inni helvettes arg er at disse menneskene xyensynlig,
mens de hykler kuppfrykt, er villige til e dra SOS Rasisme med seg i
fallet. AKP har allerede kuppet SOS Rasisme. Det skjedde i en i en
skitten kampanje, hvor dyktige ildsjeler gjennom flere er ble frakjent
enhver fre. Etter dette har det vfrt svfrt vanskelig e jobbe i SOS
Rasisme hvis man ikke har holdt seg inne med den sittende AKP ledelsen.
Hvorfor se bekymret, Bjxrn Jensen? Du har selv vfrt en stxttespiller for
makten i SOS Rasisme - AKPs makt.

Medlemmene av SOS Rasisme fortjener en ledelse som tar antirasistiske og
demokratiske idealer pe allvor. Det tror jeg de bare kan fe hvis de
kaster AKP pe den sxppeldyngen de hxrer hjemme.

Tor Bach

______________________________________________________
Get Your Private, Free Email at http://www.hotmail.com