(no subject)

RVs pressekontor (rv@sn.no)
Wed, 10 Sep 1997 15:42:30 +0200

Bred støtte til Folkvord og Dahle!

På en pressekonferanse i dag la Rød Valgallianse fram to opprop til støtte
for Erling Folkvord og Torstein Dahle. Det ene oppropet inneholder en rekke
kjente navn fra norsk samfunnsliv som sier at det vil svekke den politiske
debatten hvis Folkvord skulle forsvinne ut av Stortinget.

Blant underskriverne er Egil "Drillo" Olsen, Jakob Margido Esp, Knut Nærum,
mange kunstnere og kulturpersonligheter, faglige tillitsvalgte, mennesker
som er engasjert i innvandrerspørsmål, lederen for Romanifolket i Norge
Leif Larsen og mange andre. Til sammen 81 personer har skrevet under på
oppropet.

På pressekonferansen var tre av underskriverne. Det var Bente Løvås som er
konserntillitsvalgt i Freia Marabou, Maryam Azimi, som er tidligere
kirkasylant, afghansk forfatter og kvinneaktivist og Gerd Fleischer som er
kjent fra mange flyktning- og innvandrersaker.

Leder i RV Aslak Sira Myhre åpnet pressekonferansen med å si at RV var nå i
en unik posisjon. - Dette er første gang i historien at RV er i en sånn
situasjon at RV er kan falle ut av Stortinget.

- Enkelte ganger er det nødvendig med kontakt med Stortinget. Da må en
vanligvis vente på audiens i to tre uker i de fleste partiene, sa Gerd
Fleischer som gjorde det klart at hun var partiløs på samme måte som de to
andre kvinnene i panelet. - Men hos RV er det enklere. Der er det mulig å
få Folkvord i tale på dagen om det er nødvendig. Han er annerledes enn den
store trege massen. Han er en av de få mulighetene vanlige mennesker har
for å komme innafor Stortinget med sakene sine. Når en snakker med andre
politikere er det som om de sitter med lommekalkulator mellom ørene, hvor
de kalkulerer "hva vil dette koste" og hvilke strategiske vurderinger en må
gjøre hvis en tar opp saken, sa Fleischer.

- Sånn er det ikke med Erling Folkvord. Han tar opp saker uten
partipolitiske skråblikk, sa Fleischer

Azimi syntes det var flott å kunne stille opp for å bidra til gjenvalg for
Erling selv om hun selv ikke har stemmerett ved stortingsvalget ennå. I
over et år bodde hun og hennes to barn i Voksen kirke, og til sammen var
hun i dekning hos i alt ni personer. Azimi vet mer om norsk
innvandringspolitikk enn de fleste. Hun roste Folkvords konsekvente kamp
for flyktninger og asylsøkeres rettigheter.

Erling Folkvord tok utgangspunkt i Azimis sak da han sa at han og RV har
forpliktet seg til å bruke tid og krefter og stille opp for de som trenger
beskyttelse mot norske myndigheter.

På samme pressekonferanse ble det lagt fram et opprop fra faglige
tillitsvalgte, 220 lokale og sentrale tillitsvalgte har skrevet under på
kravet: "Stem RV! Torstein Dahle og Erling Folkvord på Tinget!" Det er
tillitsvalgte fra hele landet og alle forbundsområder i og utafor LO som
støtter, mange konserntillitsvalgte og andre som spesielt har hatt nytte av
Torstein Dahles kompetanse på bedriftsøkonomi, i arbeidskamper.

Løvås framheva at det var så flott med RV på Stortinget som en alltid visst
hvor sto politisk, hvor det ikke var partitaktiske hensyn som var
avgjørende om partiet tok opp saken. Hun framheva også hvor stor hjelp de
hadde hatt av RVs førstekandidat i Hordaland Torstein Dahle som økonom, i
de sakene de hadde hatt på Freia i forbindelse med konsesjonslovene.

Gi Erling Folkvord fire nye år

Vi oppfordrer Oslo-folk til å stemme på Erling Folkvord
for å sikre at han blir på Tinget i 4 år til!

Vi har ulike grunner for å støtte gjenvalg av Erling Folkvord
men vi er enige om at det vil svekke den politiske debatten hvis han
skulle forsvinne ut av Stortinget.

Oddvar Akhenaton de Leon, Hasan Algünerhan, Sigurd Allern, Maryam Azimi,
Petter Bauck, Ola Bauer, Fewini Berhe, Harald Berntsen, Wenche Blomberg,
Ben Borgen, Maggie Bredal, Harald Dyrkorn, Elisabeth Eide, Jakob Margido
Esp, Gerd Fleischer, Jorun Gulbrandsen, Klaus Hagerup, Jan Harsem, Ivar
Hellesnes, Atle Hiller, Elbjørg Holthe, Jan Horne, Geir Hovland, Tone
Hulbækmo, Bjrønar Hågensen, Jan Hårstad, Espen Haavardsholm, Amina Iosof,
Sylvi Jacobsen, Kristoffer Joner, Helge Jordal, Matluba Khatoon, Jorun
Kjellsby, Sam O. Kjenne, Lars Klevstrand, Arne Kremmervik, Frode
Kristiansen, Nina Kristiansen, Sonja Krohn, Leif Larsen, Britt Karin
Larsen, Lasse Lindtner, Helge Lochner, Geir Lystrup, Bente Løvås, Tove
Nilsen, Knut Nærum, Egil "Drillo" Olsen, Juan Carlos Orieta, Anne Marie
Ottersen, Torgeir Rebolledo Pedersen, Martin Raknerud, Olav Randen, Ellen
Ravna, Carlos Roderiguez, Antonia Samaniego, Olaf Svorstøl Sierralta, S.
Sivarajah, Finn Sjue, Eystein Skjerve, Else Skjønsberg, Guri Skum, Heaika
Skum, Harald Stabell, Espen Løkeland Stai, Thorvald Steen, Pål Steigan,
Stein Stugu, Anne Beate Tomterstad, Morten Tveter, Willy Ustad, Rolf
Utgård, Ingunn Utsi, Bjørn Olav Utvik, Thomas Vermes, Kjell Erik Vindtorn,
Jan Erik Vold, Gerd von der Lippe, Ebba Wergeland, Steinar Westin, Tron Øgrim.

Stem RV! Torstein Dahl og Erling Folkvord på Tinget !

Følgende sentrale og lokale tillitsvalgte i fagbevegelsen oppfordrer
velgerne i Oslo og Hordaland til å stemme RV:

Fellesforbundet: Boye Ullmann, forbundsstyremedlem, Oslo: Rolf Utgård,
konserntillitsvalgt Kværner, Vigdis Vollset, Østfold: Anne Steinsland,
leder Glava-arb. fag.for, Akershus: Morten Conradi, Oppland: Størk Hansen,
leder Gjøvik Samorg, Michael Hall, Vestfold: Per A. Johannesen, nestleder,
Aust-Agder: Gunnar Danielsen, Liv Johansen, Vest-Agder: Robert Øvrebø,
Rogaland: Eldar Myhre, konserntillitsvalgt Kværner, Ivan Krves, Klaus
Skamfer, Hordaland: Terje Kollbotn, leder Odda Samorg, Atle Tranøy,
klubbleder Stord verft, Håkon Aase, klubbleder, Jorge Dal, leder
Rørleggersvennenes forening, Erik Hovden, nestleder Ivar Aasen,
Sør-Trøndelag: Ingjald Gaare, leder Murersvennenes forening, Siri Flack,
klubbleder, Nord- Trøndelag: Stein Aamdal, klubbleder, Nordland: Atle
Hiller, konserntillitsvalgt Fundia, Ole Pedersen, leder Sandnessjøen, Arnt
Johansen, Lars Nilsen, klubbleder, Terje Aga, Kjell Valrygg, Hermod
Sørheim, Troms: Jens I. Olsen, klubbleder, Frode Bygdnes, nestleder,
Hallvor Lanseth, leder. Fellesorganisasjonen: Wenche Bjørnebekk,
hovedkasserer, Tove Rydning, forbundssekretær, Oslo, Sølvi Størdahl, Berit
Bergheim, Bård Hogstad, Akershus: Liv Kvernø, Sør-Trøndelag: Inger Lisbeth
Hegland. Forbundet for Ledelse og Teknikk: Oslo: Egil Bøyum,
konserntillitsvalgt Kværner, Telemark: Jan Gatevold. Handel og Kontor:
Stein Kristiansen, nestleder. Lærerforbundet: Hordaland: Jon
Lund,klubbleder. Norsk Elektriker og Kraftstasjonsforbund, Oslo: Atle M.
Sjølie, leder Elektromontørenes forening, Terje Skog, leder Heismontørenes
fagforening, Frank Hansen, klubbleder, Raymond Hansen, klubbleder, Vidar
Holm, Per Arne Salo, Jan Leirvåg, Rune Larsen, Geir Løkke, Jan Erik
Hengsle, Kjell Bertnsen, John Walderhaug, Håkon B. Henriksen, Andreas
Sollie, Hordaland Åge Blummenfelt, landstyremedlem, Tor Sundby, Tysso
Elektrikerforening: Albert Bretvig, leder, Odd Idar Olsen, Bjørn Seim,
Vidar Våde. Norsk Grafisk Forbund: Oslo: Knut Jensen, klubbleder, Mai
Gythfeldt, Rolf Wesenberg, Kristin Johansen, Anita Hanebo, Merete Groll,
Mette Larsen, Audun Lorentzen, Karleif Halvorsen, landsstyremedlem, Mari
Sterri, Oppland: Torgeir Berg, leder Gjøvik Grafiske fagforening, Roger B.
Sollie, nestleder , Einar Gullord, landsstyremedlem. Norsk Hotell og
Restaurantarbeiderforbund: Oslo: Javed Akhtar, klubbleder, Merete Nilsen,
nestleder SAS-klubben, Hordaland Randi Holmelid, Vest-Agder: Arne Gaute
Loftesnes, leder avd. Mandal. Norsk Jernbaneforbund: Håvard Libæk,
forbundsstyremedlem, Oslo: Baard Thorkildsen, leder Elektropersonalets
forening, Rune Naustdal, leder Stasjonspersonalets forening, Kjell Næss,
leder Statbanenes Verkstedarb.for, Tor Oksnes, Geir Christensen, Jarle
Slåen, Dag Arne Johansen, Nils Bull, Glenn Rygh, Randi Grydeland,
Sør-Trøndelag: G. Siraas. Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund: Oslo: Anne
Karin Bråthen, leder AL kj. fagforening, Per Arne Sveen, Per Schancke, Jan
Kleverud, Hans Edvard Vatnbakk, Telemark: Bente Nilsen, leder Menstad, Egil
Kristiansen, Morten Halvorsen, leder, Ove Lerstang, Knut Røed, Ragnar
Steinstad, Vest Agder: Leif Gusland, leder Falconbridge arb.for, Nils Dag
Drivdal, leder Fiskå Verk arb.for,Rogaland: Jan Ringstrand, klubbleder
Elkem Sauda, Hordaland: Steinar eriksen, Per Kvestad, Sør-Trøndelag: Arne
Byrkjeflot, leder Lilleby kj. fag.for, Kåre Myran, Norsk Kommuneforbund:
Oslo: Sveinar Bones, klubbleder, Lillan Hoffmann, Stein Olav Ringen,
Steinar Pedersen, Stein Asthøy, leder, Wencke Klyve, Anne Lise Linde,
Torill Hammer, Siri Jensen, Kristin Sandaker, leder Kinobetjentenes
Forening, Rolv Rynning Hansen Akershus: Tormod Jarsve, leder, Østfold: Alf
Wilhelmsen, Hedmark: Terje Jektvik, Telemark: Mary-Ann Bjørnflaten,
Hordaland: Einar Ribeson Sør-Trøndelag: Svein Olav Aarflot, G. Skjevby,
Torgeir Morslet, Arne Neverdal, Ingebjørg Nordbakke, Ole Roger Berg, leder.
Nordland: Ragnhild Berg, leder Sortland LO, Christoffer Ellingsen, Troms:
Jan Arne Jørstad. Norsk Lokomotivmannsforbund: Øst: Steinar Vold,leder.
Norsk Næring og Nytelsesarbeiderforbund: Oslo: Bente Løvaas,
konserntillitsvalgt Freia, Erik Hagen, leder Arcus Arbeiderforening, Stein
Stugu, konserntillitsvalgt, Jostein Aukland, klubbleder, Bjørn Bjørnsen,
Tolleiv Berg, Anne Karin Nyborg, Roar Ellingsborg, Arne Rolijordet,
klubbleder Ringnes, Steinar Arntsen, Kjersti Langseth, leder Tiedemann
Arbeiderforening, Ottar Folden, kasserer, Jan Andersen, nestleder.
Hordaland: Dougals Ferguson leder, Knut Jensen, nestleder. NOPEF Rogaland:
Margaret Sanner, Espen Løken.Norsk Sjømannsforbund: Hordaland: Jacob Utne,
hovedtillitsvalgt Norsk Postforbund: Telemark: Arve Kjær, Agder: Børre
Fredriksen, leder, Paul Gamlemshaug, nestleder, Aril J. Voreland, Oslo og
Akershus: Tom Sørensen,studieleder, Bjørn Tore Egeberg. Norsk
Tjenestemannslag: Oslo: Øystein Ekevik, nestleder avd. 90, Thor Steinsland,
nestleder avd. Skattedir, Eirik Tveiten, Knut Semb, Olaf Svorstøl, Anders
Ericson, Magnhild Folkvord, Ruth Nordseng. Rogaland: Kari Kallhovd.
Hordaland Aud Oppedal. Sør-Trøndelag: Bjørn Flatnes, nestleder avd. Sintef,
Lars Storseth, Troms: Gudmund Dalsbø, Norsk Transportarbeiderforbund: Lars
Johnsen, forbundssekretær, Oslo: Torbjørn Kristoffersen, leder Oslo
Transportarbeiderforening, Ronny Kristiansen, nestleder, Bård Sivertsen,
fellestillitsvalgt Tollpost, Ragnar Leine, klubbleder, Sissel Karlsen,
klubbleder, Eirik B. Johansen, Geir Traaholt, Geir Frosthammer, Svein
Thomassen, klubbleder, Peter Hansen, Eivind Kolltveit. Oljearbeidernes
Fellessammenslutning - OFS: Terje Nustad, leder, Torunn Straumøy,
sentralstyremedlem, Johan Petter Andresen, Privatansattes
fellesorganisasjon -PRIFO: Østfold: Svein Ingebrigtsen, Tele og Data: Oslo:
Anne Bjerk, forbundsstyremedlem, Tore Scharning, Sør-Trøndelag: Frode
Opsahl, leder, Nordland: Carstein Rystad. Norsk Arbeidsmandsforbund:
Nordland: Per Gunnar Skotåm, tidl. leder Sulitjelma Samorg. Den norske
Postorganisasjon: Oslo: Geir Hem, Petter Hasund.

Diverse: Oslo: Eva Borgen, Goggi Sæther. Telemark: Hugo Christensen, Hilde
Holland, Solveig Hortemo, Aud Risvaag Aanjesen, Ellen Solberg Eliassen,
Nordland: Solveig Onsøien, Troms: Ragna Schwenke.

Til sammen har 214 tillitsvalgte står bak dette oppropet.