Castoriadis

Karsten Vedel Johansen (kvjohans@online.no)
Sat, 27 Dec 1997 20:22:08 +0100 (MET)

Et lite klipp fra Aftenpostens nettavis:

Den franske filosof og psykoanalytiker, Cornelius Castoriadis,
døde fredag, 75 år gammel, i Paris. Castoriadis ble født i Aten i 1922, og
kom til Frankrike i 1945. Han var med å stifte tidsskriftet "Sosialisme
eller barbari", som fra 1949-1967 analyserte byråkratiseringen av
Sovjetsamveldet. Han har i tillegg utgitt
en rekke fagvitenskapelige bøker.

For egen regning vil jeg tilføye: Castoriadis var en tid knyttet til
trotskismen, men brøt senere med denne. Han fremsto da som ikke-marxistisk
revolusjonær sosialist med en meget interessant kritikk av marxismen (den
historiske materialismen) som delvis er oversatt til dansk under tittelen:
"Marxisme og revolusjonær teori" (Utkommet på forlaget Rhodos). Castoriadis
er i motsetning til pariserfilosofiens verste utslag leselig, forståelig og
historisk og politisk orientert. Tidsskriftet "Socialisme ou Barbarie", hvis
navn er et sitat fra Rosa Luxemburg, spilte en uvurderlig rolle for
inpirasjonen til den bevegelsen blant studenter og arbeidere som oppsto i
Paris/Frankrike på slutten av sekstitallet.

Vh. Karsten Johansen