Min mappe lagt ut på nett


Dette er ikke ment som en egotripp, men det kan være interessant for de som
lurer på hvordan de innskrenkede sjeler i overvåkingspolitiet + deres
angivere jobber og tenker. Derfor har jeg nå lagt ut hele min mappe, som
jeg mottok høsten 2002, på nett.

Den er på 181 sider, og er skannet inn i pdf-format, med fin oppløsning for
ikke å gjøre tildels dårlige fotokopier enda mer vanskelige å tyde. Derfor
blir dette ganske stort, så jeg har delt det i seks filer. De er på mellom
2 og 5 Mbyte:

<http://www.itk.ntnu.no/ansatte/Andresen_Trond/dwnl2/mp/m1.pdf>

<http://www.itk.ntnu.no/ansatte/Andresen_Trond/dwnl2/mp/m2.pdf>

<http://www.itk.ntnu.no/ansatte/Andresen_Trond/dwnl2/mp/m3.pdf>

<http://www.itk.ntnu.no/ansatte/Andresen_Trond/dwnl2/mp/m4.pdf>

<http://www.itk.ntnu.no/ansatte/Andresen_Trond/dwnl2/mp/m5.pdf>

<http://www.itk.ntnu.no/ansatte/Andresen_Trond/dwnl2/mp/m6.pdf>
 

God fornøyelse, for de som måtte være interesserte!

Trond Andresen