Her er mitt tidligere brukte kompendium "Monovariable systemer og signaler". Kurset gis ikke lenger, men kompendiet kan være nyttig som støttelitteratur i lignende kurs som gis i dag.