Trond Andresen <trond.andresen_( )_ntnu.no>

Institutt for teknisk kybernetikk
Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
7491 Trondheim

+47-9189 7045 (mobil)

Kontor: Rom D337

For deg som ikke er kjent på våre trakter:

Du kan gå via glassgården på elektro, inngang nær gamle kjemi. Gå så rett
nordover forbi marmorskulpturen som du har på høyre side. Ta til venstre
rundt hjørnet,  så et par meter og til høyre igjen, og du er i et lite
vrimleområde med to gamle telefonkjosker. Gå så rett vestover så langt
korridoren går. Du ser da en trappeoppgang på høyre hånd. Gå to etasjer opp
til tredje etasje Gå til høyre ut av trappeoppgangen. Du er i blokk D. Mitt
kontor er på venstre hånd i gangen.