Astrid og Victor

Gry, Gulliver og Grannaghan

Maren og Thorvald

Thorvald

Elin og Filur

Lousie og Chiapas

Ida og Phenix

Gulliver

Maren

Maria og Sonet

Mari og Bill

Nina

og Palle

Marianne og Trym

Har prøvd å fordele etter klasser

Lett blanding

60 cm

80 cm

100 cm