Studieveiledning ved Institutt for teknisk kybernetikk

Hva kan studieveilederen hjelpe med?
Studieveilederens oppgave er å gi råd og veiledning i faglige spørsmål både til nye studenter og underveis i studiet:

  • Svare på spørsmål om studiet og jobbmulighetene generelt
  • Bistå ved valg av studieretninger og emner
  • Gir uttalelse til fakultetet om godkjenning av fagopplegg ved utenlandsopphold.
  • Bistå studenter som har spesielle behov og/eller problemer. For eksempel med et opplegg for redusert fremdrift.

Studieveilederen er rådgiver overfor fakultetet angående emnevalg og annet som angår den enkelte student. Den formelle beslutningsmyndighet ligger hos fakultetet.

Hvordan kontakte studieveilederene?
Beste måte å komme i kontakt med studieveileder er å sende en e-post hvor du presenterer saken og eventuelt ber om et møte.

Studieveiledning sentralt ved NTNU
Studieavdelingen ved NTNU har en egen side for studieveiledning: NTNUs studieveiledning.

Karriererådgivning
Nærmer du deg slutten av studiet og skal i gang med jobbsøking? Både studieveilederne og Studentservice tilbyr Karriererådgivning.

Studieveileder
Institutt for teknisk kyebernetikk:

Tommy Gravdahl

Rom Elektro D 343
Institutt for teknisk kybernetikk
O.S. Bragstrads plass 2D
7491 Trondheim
Telefon: 73594393
Tommy.Gravdahl@itk.ntnu.no

 

Tidligere kybstudenter figurerer i media her.


Editor: Tommy Gravdahl, Contact address: Tommy.Gravdahl@ itk.ntnu.no , Updated: November 6, 2006