LECTURES
2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998-1980

2015
Energy Recovery from (refrigeration) Industry, "Smart Cities and Indstries", Japan-Norway Energy Science Week 2015, May 27th and 29th, 2015, Tokyo, Japan

Energi-Mat-Miljø, Energi en livsviktig ressurs, Barents Sea Youth Conference 2015, 22.-24. april 2015, Hammerfest

Temperatur som kvalitetsfaktor ved kjøling og frysing av mat
, NKM2015 Organized by NKF, Bergen, March 12th and 13th 2015

2014
CO2 as a refrigerant for cooling of data-center: a case study, 11th IIR Gustav Lorentzen Conference on Natural Refrigerants, August 31st to September 2nd 2014, Hangzhou, China

Rn-Lib
,
Organized by NKF, Oslo, March 12th 2014

CO2 Refrigeration System for Chilling of Computer and Telephone Units, Kyoto International Symposium on Environment, Energy and Materials (KIFEE), Kyoto, Japan, 17th to 19th March 2014.

2013
Kondensatorer. Typer, trykkfall, dreniering, paralelle kondensatorer - underkjøling. Norsk Kjøleteknisk Møte 2013, 14.-15. mars 2013, Gardermoen

Kompressorer.  Typer, virkemåte, regulering, virkningsgrader - fordeler og ulemper. Norsk Kjøleteknisk Møte 2013, 14.-15. mars 2013, Gardermoen

2012
Refrigerated Sea Water (RSW) plant for fishing vessels using CO2 as refrigerant, Kyoto International Forum on Environment, Energy and Materials (KIFEE2012), KIFEE Symposium, Trondheim, Norway, 9th to 12th September 2012.

Kuldebærere i indirekte systemer
.
Hvordan valg av kuldebærer påvirker energibruk i pumper og kompressorer, dimensjonering av varmevekslere og bruk av materialer i anlegget. Norsk Kjøleteknisk Møte 2012, 22.-23. mars 2012, Bodø

2011
Heat Pump Drying - Challanges and Opportunities, 5th Nordic Drying Conference, Helsinki, Finland, June 2011

Sivilingenørutdanningen og FoU-samarbeid - Virkemidler og muligheter innen egen virksomhet, Norsk Kjøleteknisk Møte 2011, 3.-4. mars 2011, Trondheim

RnLib - Funksjonskall i Excel; Hva kan vi bruke dette rutinebiblioteket til? Noen eksempler, Norsk Kjøleteknisk Møte 2011, 3.-4. mars 2011, Trondheim

Trykktap i kuldeanlegg - Trykktap i kuldemediekretsen, er det noe vi må tenke på? Norsk Kjøleteknisk Møte 2011, 3.-4. mars 2011, Trondheim

Use of Ejectors for energy Efficiency Measures, Kyoto International Symposium on Environment, Energy and Materials (KIFEE), Kyoto, Japan, 9th to 11th March 2011.

2010

Experimental Investigation of Different Ejector Geometries for R-744 Transcritical Systems, 9th IIR Gustav Lorentzen Conference 2010 - Natural Working Fluids - Real alternatives, Sydney, Australia, April 12th to 14th 2010

 

Ejektor i kuldeanlegg, Norsk Kjøleteknisk Møte 2010, Oslo, 11.-12. mars 2010

 

Redusert energibruk gjennom avanserte teknologier - CREATIV, Norsk Kjøleteknisk Møte 2010, Oslo, 11.-12. mars 2010


2009

Energy Use in Refrigeration Systems within the Food Technology sector, Organized by Kyoto International Forum for Environment and Energy (KIFEE), September 6th to 9th 2009, Trondheim, Norway

 

Challenges in Atmospheric Freeze Drying and Potential Application of Hybrid Heat Pump Technologies, 4th Nordic Drying Conference, Reykjavik, Iceland, June 17th to 19th 2009


Dewatering Laboratory R&D Activities at NTNU and SINTEF, 4th Nordic Drying Conference, Reykjavik, Iceland, June 17th to 19th 2009
 

CO2 systems in commercial refrigeration, CO2-cource in commercial refrigeration, Organized by NKF, Ålesund, 5. mars 2008


LNG – En ressurs for kjøling og frysing. Utnyttelse av LNG om bord i fisketråler. Norsk Kjøleteknisk Møte 2009, Ålesund, 6.- 7. mars 2009


2008

Heat Pump Assisted Drying Systems, Mumbai University, Heat pump seminar, November 2008

Drying Technologies Based on Quality and Properties for Bioactive and Pharmaceutical Products, BioTech2008, Biotechnology, Water and Foodstuffs, Moscow, Russia, March 11th to 13th 2008

CO2 systems in commercial refrigeration, CO2-cource in commercial refrigeration, Organized by NKF, Tromsø, October 14th 2008

CO2 systems in commercial refrigeration, CO2-cource in commercial refrigeration, Organized by NKF, Molde, September 2nd 2008

CO2 systems in commercial refrigeration, CO2-cource in commercial refrigeration, Organized by NKF, Stavanger, March 6th 2008

CO2 systems in commercial refrigeration, CO2-cource in commercial refrigeration, Organized by NKF, Oslo, January 22nd 2008


2007

Experimental Investigation of Ejectors for CO2 (R-744) Transcritical Systems, “International Symposium on Environment, Energy and Materials”, Organized by Kyoto International Forum for Environment and Energy (KIFEE), December 4th to 7th 2007, Otsu, Japan

CO2 Rankine Cycle for Power Production, “International Symposium on Environment, Energy and Materials”, Organized by Kyoto International Forum for Environment and Energy (KIFEE), December 4th to 7th 2007, Otsu, Japan

CO2 systems in commercial refrigeration, CO2-cource in commercial refrigeration, Organized by NKF, November 23rd 2007

Refrigeration and fish distribution, 2nd Workshop on Marine Science between NTNU and NU, Nagasaki, Japan, 13th & 14th November 2007

Status Dewatering lab. – new possibilities, Presentation at the Dewatering R&D Laboratory seminar, Trondheim, Norway, October 8th 2007

Design Parameters of Heat Pump Dryers and Quality Aspects, Presentation at the Atmospheric Freeze Drying Workshop, Trondheim, Norway, October 9th to 10th 2007

Low temperature drying of active compounds fractionated from cells and tissues. Presentation at the Atmospheric Freeze Drying Workshop, Trondheim, Norway, October 9th to 10th 2007

Technology for processing, chilling and distribution of Norwegian Salmon, Presentation at AINIA, Valencia, Spain, May 30th, 2007

Atmospheric Freeze Drying, Presentation at ETSMRE MSc-level regular courses, International Seminar in Life Sciences II, Valencia, Spain, May 30th, 2007

System solutions for CO2, IEA Course on Heat Pumps with Alternative Refrigerants, Stockholm, Sverige, 21.-22. mai 2007

CO2 heat pumps in Norway, IEA Course on Heat Pumps with Alternative Refrigerants, Stockholm, Sverige, 21.-22. mai 2007

Hva er CO2 kuldemedium? Seminar med innføring i kuldemediet CO2 i Bergen 8. mars 2007


2006

Processing of Zooplankton – Calanus Finmarchicus – as Raw Material for Fish Feed,

2nd Joint Trans-Atlantic Fisheries Technology Conference, Quebec City, Canada, October 29th to November 1st 2006


2005

Tørking av bioactive stoffer – fremtiden i pulverform, Biomarint industriseminar, Bergen 6.-7. desember 2005

 

Effect of Operating Conditions on Atmospheric Freeze Dried Cod Fish

3rd Inter-American Drying Conference, August 21-23, 2005, Montreal, Canada 

 

Energibruk i næringsmiddelindustrien

Faglærerkonferanse om ENØK-undervisning – 2005, Oslo 4. april 2005 

 

Ny teknologi – Hva trengs av kompetanse for å håndtere CO2-utfordringen? Informasjonsmøte i Kuldeforum-MidtNorge, Trondheim 10. mars 2005

 

Laboratorietørke med CO2 som kuldemedium. Eksperimentelle og teoretiske resultater.

Norsk Kjøletekniske Møte 2004, Tromsø 4.-6. mars 2005


2004

Heat Pump Drying - New Technologies and Operational Modes for Production of a New Generation of High Quality Dried Products, Keynote Speaker at the International Workshop and Symposium on Industrial Drying (IWSID), December 20th to 23rd 2004, Mumbai, India

 

Ny teknologi for tørking av marine produkter, Biomarint industriseminar “Total utnyttelse av marint råstoff”, Fiskeriforskning AS, Bergen 7.-8. desember 2004.

 

Varmepumper i teoretisk, praktisk og økonomisk perspektiv, Prøveforelesning ved Høgskolen i Bergen 24. september 2004 i anledning innstilling til professorat i Energiteknikk

 

Energigjenvinning i fiskeriindustrien – Systemløsninger, Prøveforelesning ved Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) 20. september 2004 i anledning innstilling til professorat innen Energi- og prosessteknikk med ansvar for marin foredling

 

Introduksjon til avvanningslaboratoriet - medlemskap

Seminar ved Avvanningslaboratoriet NTNU – SINTEF, 4.-5. februar 2004

 

Varmepumper i boliger – Eksempel fra bolig på Hundhamaren

Rotary International møte, Trondheim, 16. februar 2004


2003

Environmental Friendly Heat Pump Technology - CO2 heat pump technology - applications
Viking Venture, Trondheim april 2003

 

Carbon-Dioxide Heat Pump Dryer and Measurements on Coefficient of Performance and Specific Moisture Extraction Ratio

The 2nd Nordic Drying Conference, Copenhagen Denmark, June 25th – 27th 2003

 

Orientering om SkatteFUNN – Mulighet for å finansiere egen forskning og utvikling

Norsk Kjøleteknisk Møte 2003, Molde 14.-15. mars 2003

 

Operational modes of heat pump drying – new technologies and production of a new generation of high quality dried fish products.

21st International Congress of Refrigeration, IIR/IIF, August 2003, Washington, D.C.


2002

Status for varmepumpeutbyggingen i Norge - Potensialet i forhold til energimeldingens intensjon?

Varmepumpeordningen – Et redskap for styrket seriøsitet?

Norske Kulde- og varmepumpedager 2002, Kristiansand 15.-17. mars 2002

 

CO2 varmepumpe i kombinasjon med tørker – Nye muligheter

Norske Kulde- og varmepumpedager 2002, Kristiansand 15.-17. mars 2002

 

Varmepumper – Anvendelser innen bygninger, biler, næringsmidler

 Vardar AS, Trondheim september 2002.

 

Varmepumper – Muligheter og utfordringer

STATKRAFT, Oktober 2002

 

Miljøvennlig kulde- og varmepumpeteknologi basert på naturlige medier –
Hvordan kan CO
2 brukes til noe nyttig?

ELFORSK, november 2002


2001

Konsekvenser ved feil dimensjonering av rørsystem i kuldeanlegg

Norsk Kjøleteknisk Møte 2001, Trondheim 23.-24. mars

 

Varmepumper i Norge

Den Norske Investeringsbank, Oslo mai 2001

 

Varmegjenvinning fra fiskeriindustrien - Bruk av VARMEPUMPER

 

NEF-dagene 2001, Oslo 3.-5. april 2001

 

Potential Applications for a New CO2 Heat Pump Dryer

1st Nordic Drying Conference, Trondheim, June 27 to 29, 2001

 

Nye muligheter ved å benytte CO2 som arbeidsmedium i fluid bed varmepumpetørke

Det 16. Nordiske Kølemøde/9. Nordiske varmepumpedager

København, 29.-31. august 2001.


2000

Dimensjonering av varmepumper – Investering/avkastning og driftskostnader

Norske Kulde- og varmepumpedager 2000, Oslo 9.-11 mars 2000

 

Trykktap i kuldeanlegg

Norsk Kjøletekniske Forening. Seminar, Oslo 13. april 2000

 

Beregninger av trykktap i kuldeanlegg

Norsk Kjøletekniske Forening. Seminar, Oslo september 2000

 

RnLib – Praktiske eksempler på bruk av kuldemediumbibliotek

Norsk Kjøletekniske Forening. Seminar, Oslo oktober 2000

 

RnLib – Praktiske eksempler på bruk av kuldemediumbibliotek

Norsk Kjøletekniske Forening. Seminar, Trondheim november 2000


1999

NOU 11/98 ”Energi og kraftbalansen mot 2020” - Føringer for økt bruk av varmepumper. - Muligheter og potensiale i det norske marked

 Norske Kulde- og varmepumpedager 1999, Oslo 12. mars 1999

 

Varmepumper i boliger - Tekniske løsninger og økonomiske betraktninger avhengig av beliggenhet og klima

ENS99Energieffektive og miljøvennlige bolighus”, Stavanger 1999

  

Design and Dimensioning Criteria of Heat Pump Dryers

 20th International Congress of Refrigeration, IIR/IIF, Sydney, Australia September 1999

 

FoU - aktivitet ved NTNU og SINTEF

Seminar Avvanningslaboratoriet NTNU – SINTEF, del 1: Grunnleggende egenskaper, utforming og simuleringer av avvanningsprosesser, 13. oktober 1999, Trondheim

 

Varmepumpetørking. Utforming og muligheter

Seminar Avvanningslaboratoriet NTNU – SINTEF, del 1: Grunnleggende egenskaper, utforming og simuleringer av avvanningsprosesser, 13. oktober 1999, Trondheim


1998-1980

Varmepumper i bygninger – Muligheter og potensiale

Høyskolen i Agder, oktober 1998

 

Varmepumper i Norge – muligheter og potensiale

ENS Miljøforum 21, Energi for fremtiden, Oslo 7.-8. mai 1998

 

Varmepumper i eneboliger

Foredragsserie, ENØK-senteret i Kristiansand, mars, 1998

 

Varmepumper i større bygg

Foredragsserie, ENØK-senteret i Kristiansand, mars, 1998

 

Varmepumper – drift og vedlikehold

Foredragsserie, ENØK-senteret i Kristiansand, mars, 1998

 

Varmepumper – Virkemiddel i fleksibel energiforsyning

Varmeteknikk ’98, Oslo, 12. februar 1998

 

Evaporator Design for Heat Pumps with air as the Heat Source

IIR Conference on Systems and Components for Large Heat Pumps

Trondheim, June 19th – 20th 1985