Rat Rod

Rat Rod – et bærekraftig og tverrfaglig studentprosjekt ved NTNU i Gjøvik 2017-2018

Prosjektet «Rat Rod» ble opprettet høsten 2017 med hovedmål om å skape et godt arbeidsmiljø og tverrfaglige studentprosjekter ved NTNU i Gjøvik. Sammen har vi, studenter og ansatte, restaurert og bygget om en Volkswagen Transporter T3 fra 1985, til miljøvennlig drivstoff.

Biogass, motor og det elektriske

Vi har bygget om den tidligere anleggsbilen, fra å gå på forurensende diesel, til biogass fra matavfall. Vi har satt inn en ny motor, og bilen har blitt påmontert et anlegg for gassdrift. For å få montert inn en «ny» brukt motor måtte vi konstruere og tegne et adapter for innsugsspjeldet. Delen ble så produsert i en av NTNU i Gjøvik sine store 3D printere.

Bilen kjøres nå på metangass fra AGA sitt anlegg på Dalborgmarka Miljøpark. Å legge til rette for bruk av lokalprodusert gass er også et viktig punkt i Klimaplanen for Gjøvik kommune 2018-2022. Prosjektet har hatt sterkt fokus på bærekraft og baseres på sirkulærøkonomi. Dette i tråd med det «grønne skiftet», hvor blant annet bruk av bioenergi og biogass er et viktig satsningsområde, ikke bare for vår region, men i Innlandet generelt. En av «spillereglene» var at bilen maksimalt kan bestå av 30% nyproduserte deler og CO2-fotavtrykket skal holdes på et så lavt nivå som mulig. Det elektriske anlegget ble hentet fra samme bil som man tok bensinmotor fra. For å plukke ut et komplett elektrisk anlegg fra en bil, må man demontere nesten hele bilen, for så å koble det opp på nytt i den bilen som det skal installeres i.

Illustrasjon: Martin Bolin Møller

Design

Studentene fra Teknologidesign og ledelse (TDL) har lagt ned mye arbeid i design og visuelt uttrykk. Den opprinnelig ideen var at transporteren skulle bli en «Rat Rod», derav navnet. En «Rat Rod» er en betegnelse for en litt røffere og matt bruktstil i amcarmiljøet. Studentene mente at det passet godt til lokalmiljøet på Gjøvik og Toten. Etter hvert utviklet ideen seg om å tydeliggjøre at dette er en «miljøbil» og at bilen kjører på «grønt drivstoff». Samtidig ville man å vise at dette er en bil fra NTNU, i samsvar med den grafiske profilen, og at den inneholder ny teknologi. Vi ønsket også å reflektere bærekraften i designet og gjenbruk av materialer. For eksempel med resirkulerte paller av tre for gjenbruk i karmlemmer og bak på planet på bilen. Noe som også har en klar referanse til potetkasser, som er et kjent syn på Toten.

Bil som studentprosjekter

I «Rat Rod» prosjektet har dyktige og engasjerte studenter og ansatte jobbet side ved side til sent på kveld for å løse ulike faglige og tekniske utfordringer, noe som også har bidratt til at vi har blitt godt kjent på tvers. Kompetanse fra Fornybar energi, Elektro, Maskin, TDL, og Geomatikk (GIS) har vært viktig og nødvendig for å realisere prosjektet. Det har vært et tidkrevende prosjekt, men gevinsten har vært stor. «Rat Rod» har resultert i bacheloroppgaver og prosjektoppgaver, en mer miljøvennlig bil, og god medieomtale av NTNU i Gjøvik.

Rat Rod vil bli brukt til å markedsføre studier ved Institutt for vareproduksjon og byggteknikk, og når vi skal ønske nye studenter velkommen ved NTNU i Gjøvik.

Om DU som student ved NTNU i Gjøvik ønsker å delta i videreutvikling av Rat Rod prosjektet, ta kontakt med Institutt for vareproduksjon og byggteknikk!

Foto: Stian Norum Herlofsen

Medieomtale

Følg oss på:

Hvor er Rat Rod nå?

Se etter grønne prikker i kartet - klikkbare