# Installasjon og oppstart av Python og Jupyterlab i Windows 10 --- ## Om Miniconda Miniconda er et alternativ til Anaconda. En standard Miniconda-installasjon inneholder python og noen få programpakker i tillegg. Fordelen med å bruke Miniconda er at installasjonen tar mindre plass. Ulempen er at alle programpakker som trengs i tillegg til standard python, må installeres separat. I denne installasjonsveiledningen tas disse programpakkene med: - jupyterlab - pandas (inkluderer mange andre pakker, bl.a. numpy) - matplotlib ## Installasjon NB: Standard installasjonsmappe er under ditt hjemmeområde (f.eks. C:\Users\sverrsti\Miniconda3) og brukernavnet ditt i Windows er en del av denne adressen. Hvis brukernavnet ditt inneholder æ, ø, eller å og/eller mellomrom, så kan du få problemer med enkelte programpakker. Hvis du har brukernavn med disse tegnene, gjør du dette: - før installasjonen: lag mappen Miniconda3 på rotnivå på C-disken (C:\Miniconda3) - under installasjonen: velg denne mappen som installasjonsmappe Hvis du ikke har slike tegn i brukernavnet kan du følge alle standardvalgene i installasjonsprogrammet. Hent installasjonsfil for Miniconda her (Siste versjon av _Miniconda3 Windows 64-bit_): - [Miniconda](https://docs.conda.io/en/latest/miniconda.html) Etter at du har kjørt installasjonsprogrammet, åpner du kommandovinduet _Anaconda Prompt (Miniconda3)_ fra Windows-menyen og kjører kommandoene nedenfor én etter én. Det kan komme noen feilmeldinger underveis, men disse blir som oftest håndtert automatisk. Installasjonen går ikke helt automatisk - du må svare ja på endel spørsmål underveis. Conda er et system for administrasjon av programpakker. Disse kommadoene angir hvor programpakkene skal hentes fra: ```ini conda config --add channels conda-forge conda config --set channel_priority strict ``` Disse kommadoene installerer programpakkene: ```ini conda install pandas conda install matplotlib conda install jupyterlab ``` Oppdatering til siste versjon av alle installerte pakker. Denne kan brukes, hvis man etter en tid har en god grunn for å oppdatere. Kommandoen ivaretar avhengigheter mellom pakker. ```ini conda update --all ``` ## Starte Jupyter Lab For å starte Jupyter Lab i mappen NTNU, gi disse kommandoene i kommandovinduet for _Anaconda Prompt_: ```ini cd \ ; går til rotnivå på c-disken md NTNU ; lager mappen NTNU (gjøres bare første gang) cd NTNU ; går ned i mappen jupyter lab ; starter Jupyter Lab (som kommer opp i et nettleservindu) ``` ## Ressurser - [Getting started with conda](https://docs.conda.io/projects/conda/en/latest/user-guide/getting-started.html) - [Om conda-forge](https://conda-forge.org/docs/user/introduction.html)
--- _NTNU 03.05.2022 Sverre Stikbakke_

¯\_(ツ)_/¯