Innlesing fra datafil på CSV-format

Eksempel-datafil med data om strømforbruk fra AMS-måler - lastet ned fra Elhub/Min side

De to første linjene i datafila:

Fra,Til,KWH 60 Forbruk
01.01.2022 00:00,01.01.2022 01:00,"3,641"
In [1]:
import csv
In [2]:
import locale
locale.setlocale(locale.LC_ALL, '') # setter norsk format på desimaltegn m.m.
Out[2]:
'Norwegian Bokmål_Norway.1252'
In [3]:
with open('elforbruk_202201.csv') as csv_file:
  csv_reader = csv.reader(csv_file)

  fra = []
  forbruk = []

  next(csv_reader) # leser inn første rad uten å gjøre noe med den
  
  for row in csv_reader:
    fra.append(row[0])
    forbruk.append(locale.atof(row[2])) # atof konverterer til desimaltall
In [4]:
print(fra[0:5])
['01.01.2022 00:00', '01.01.2022 01:00', '01.01.2022 02:00', '01.01.2022 03:00', '01.01.2022 04:00']
In [5]:
print(forbruk[0:5])
[3.641, 3.685, 3.824, 4.216, 4.642]