Sverres Python-side

Undervisningsopplegg og ressurser for Python-undervisning

Crash-kurs

Varighet: En halv dag

Brukt i

Start her

Opplegget er i stor grad basert på å se på, kopiere og kjøre små programeksempler. Anbefalt program for å kjøre program-eksemplene er Thonny. Det er også noe gjennomgang av fagstoffet i opptaket.

Opptak fra H2021

(Krever NTNU-innlogging)

Programmering - Ingeniørfaglig innføringsemne

Varighet: 7 uker

Brukt i

Start her

Undervisningsopplegget ble brukt ved NTNU i Gjøvik høsten 2020 som en del av emnet INGG1001. Det er opptak av digitale forelesninger, tilhørende forelesningsnotater, noen Kahoot-quizer, øvingsoppgaver og demonstrasjoner. Programmerings-delen av emnet hadde et arbeidskrav i form av en to-delt obligatorisk oppgave.

Opplegget var i hovedsak basert på bruk av en skybasert Jupyterhub/Jupyterlab-løsning som programmeringsmiljø. Denne er ikke lenger tilgjengelig. For å få tilsvarende utviklingsmiljø må man installere Anaconda eller tilsvarende på egen PC. Til del to av obligatorisk arbeidskrav anbefales Thonny.