# Kort intro til JupyterLab ## Hva er JupyterLab? JupyterLab er et web-basert utviklingsmiljø for utvalgte programmeringsspråk, bl.a. Python. JupyterLab gir mulighet for å lage dokumenter som kombinerer tekst, programkode og visualiseringer. JupyterLab er avhengig av en underliggende Python-installasjon og eventuelle programbiblioteker. GeoPandas er en samling av slike biblioteker. Sentrale navn og begreper: - Conda: System for administrasjon av programbiblioteker/pakker. - Front-end: En webside med mulighet til å redigere og kjøre programkode. - Celler: Kode organiseres i avgrensede tekstfelt, celler. - Celletype Code: For programkode - Celletype Markdown: For formatert tekst - Celletype Raw: For uformatert tekst - Kernel: Program som kjører i bakgrunnen og som på kommando fra Front-end vil utføre programkoden i cellene. - Notebook: Filformat for filene som programkode og tekst lagres i. Har .ipynb-endelse og JSON-struktur internt. - Markdown: Tekstformat for markering av overskrifter, linker etc. Oversettes til HTML-kode ## Hvordan starte JupyterLab? Fra kommandovindu for Miniconda/Anaconda: ```ini cd \ ; går til rotnivå på c-disken md NTNU ; lager mappen for programfiler (gjøres bare første gang) cd NTNU ; går ned i mappen conda activate geo ; aktiverer geopandas-oppsettet (et conda 'environment') jupyter lab ; starter JupyterLab (som kommer opp i et nettleservindu) ``` ## Hvordan redigere og kjøre programkode i JupyterLab? ### Edit Mode og Command Mode JupyterLab opererer med to typer modus, og vil reagere ulikt på tastetrykk etter hvilken modus den er i. - Edit mode: Cursor er synlig inne i en celle, og celle-kanten er uthevet med blå farge. Vanlig oppførsel som i en tekstbehander kan forventes. - Command mode: Cursor er ikke synlig, men det er (fortsatt) en blå markør utenfor cellen. ### Skifte mellom Edit Mode og Command Mode - Esc - fra Edit Mode til Command Mode - Enter - går inn i en celle i Edit Mode ### Hurtigtaster i Command mode Tast | Operasjon --- | --- a |Setter inn ny celle ovenfor aktiv celle b |Setter inn ny celle nedenfor aktiv celle x |Cut - klipper ut aktiv celle c |Copy - kopierer aktic celle v |Paste - limer inn celle etter x- eller c-kommando dd |Sletter aktiv celle y |endrer celletype til code m |endrer celletype til markdown r |endrer celletype til raw ii |Interrupt - avbryt kjøring av aktiv celle ### Hurtigtaster i Edit mode Tast | Operasjon --- | --- Cursor-bevegelser | Ctrl-Home |gå til celle start Ctrl-Up |gå til celle start Ctrl-End |gå til celle slutt Ctrl-Down |gå til celle slutt Ctrl-Left |gå ett ord til venstre Ctrl-Right |gå ett ord til høyre Markering av tekst | Shift + Cursor-bevegelser |markerer tekst Kopiering av tekst | Shift + del |kopier tekst Shift + ins |lim inn tekst Ctrl + C |Copy - kopierer markert tekst Ctrl + X |Cut - klipper ut markert tekst Ctrl + V |Paste - limer inn tekst Høyre-klikk for å få kontekstmeny med kopier/lim inn fungerer ikke i JupyterLab. Man må bruke tastatur-kommandoer for å kopiere av tekst. ### Hurtigtaster i begge modus Tast | Operasjon --- | --- Shift + Enter |Kjør aktiv celle - hopp til neste celle Ctrl + Enter |Kjør aktiv celle - forbli i samme celle Ctrl + S |Lagrer notebook-dokument ### Aktuelle meny-kommandoer Meny-punkt | --- --- | --- File/Rename notebook Edit/Clear all outputs Run/Restart kernel and run all cells ## Referanser - [https://jupyter.org/documentation](https://jupyter.org/documentation) - [JupyterLab](https://jupyterlab.readthedocs.io/en/latest/)
--- _06.03.2021 - Sverre Stikbakke_
_26.10.2021 - geo_env endret til geo_

¯\_(ツ)_/¯