# Ressursside for bruk av GeoPandas ![GeoPandas](https://geopandas.org/_images/dataframe.svg) --- - [Om GeoPandas](om-geopandas.html) - [Om Python](om-python.html) - [Om JupyterLab](jupyterlab.html) - [Eksempel på bruk](geopandas-innlandet.html) - [Overlay med GeoPandas](overlay-geopandas.html) - [Overlay med PostGIS](overlay-postgis.html) - [GeoSeries og GeoDataFrame - de sentrale datastrukturene i GeoPandas](datastrukturer.html) - [Egenhofer-topologi](egenhofer.html) - [GeoPandas og PostGIS](postgis.html) - [Web Feature Service-kall](vannkraft.html) - [Installasjon](installasjon.html) --- ## Sentrale referanser GeoPandas er en utvidelse av Pandas, og bygger på flere programvarebiblioteker for håndtering av geodata. Det er ofte nyttig å ha en viss kjennskap til disse underliggende bibliotekene, så det er tatt med noen slike referanser. - [Introduction to GeoPandas](https://geopandas.org/getting_started/introduction.html) - [Geopandas hovedside](https://geopandas.org/) - [User Guide](https://geopandas.org/docs/user_guide.html) - [Eksempler](https://geopandas.org/gallery/index.html) - [Pandas - Getting started](https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/getting_started/index.html) - [Pandas - User Guide](https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/user_guide/index.html) ### Introduksjon - [Data Structures](https://geopandas.org/docs/user_guide/data_structures.html) - [GeoSeries](https://geopandas.org/docs/user_guide/data_structures.html#geoseries) - [GeoDataFrame](https://geopandas.org/docs/user_guide/data_structures.html#geodataframe) ### Referanser - [GeoSeries](https://geopandas.org/docs/reference/geoseries.html) - [GeoDataFrame](https://geopandas.org/docs/reference/geodataframe.html) - [Input/Output](https://geopandas.org/docs/reference/io.html) - [Tools - inkludert Spatial Join](https://geopandas.org/docs/reference/tools.html) - [API Reference](https://geopandas.org/docs/reference.html) ### Shapely - [Introduction: The Shapely User Manual](https://shapely.readthedocs.io/en/latest/manual.html) - [Documentation Contents: The Shapely User Manual](https://shapely.readthedocs.io/en/latest/) - [Spatial Analysis Methods: Set-theoretic Methods](https://shapely.readthedocs.io/en/latest/manual.html#set-theoretic-methods) - [Spatial Analysis Methods: Constructive Methods](https://shapely.readthedocs.io/en/latest/manual.html#constructive-methods) ### Pandas - [What kind of data does pandas handle?](https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/getting_started/intro_tutorials/01_table_oriented.html#what-kind-of-data-does-pandas-handle) - [How do I select a subset of a DataFrame?](https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/getting_started/intro_tutorials/03_subset_data.html#how-do-i-select-a-subset-of-a-dataframe) - [How do I filter specific rows from a DataFrame?](https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/getting_started/intro_tutorials/03_subset_data.html#how-do-i-filter-specific-rows-from-a-dataframe) - [How to create plots in pandas?](https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/getting_started/intro_tutorials/04_plotting.html#how-to-create-plots-in-pandas) - [Merge, join, concatenate and compare](https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/user_guide/merging.html#merge-join-concatenate-and-compares) - [API Reference: Series](https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/reference/series.html#series) - [API Reference: DataFrame](https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/reference/frame.html#dataframe) ### Python - [W3Schools - Python Reference](https://www.w3schools.com/python/python_reference.asp) - [W3Schools - Python tutorial](https://www.w3schools.com/python/default.asp) - [Videoer m.m. fra NTNU-undervisning](python.html)
--- _02.02.2021 - Sverre Stikbakke_
_26.02.2021 - oppdatert med GeoSeries og GeoDataFrame_
_01.03.2021 - ny versjon av GeoPandas, 0.9: oppdaterte linker_
_05.03.2021 - GeoPandas og PostGIS_
_07.03.2021 - Python-stoff_
_29.03.2022 - Overlay med GeoPandas/PostGIS_

¯\_(ツ)_/¯