# TVB4105 Python-undervisning ## Grunnleggende Python-programmering I TVB4105 bruker vi samme læringsmateriell som i INGG1001. Dette opplegget går over 7 uker, paralellt med 2 andre emner. I TVB4105 brukes opplegget for ukene 39-42: - Intro til programmering - Datatyper - Datastrukturer - Kontrollstrukturer [Hovedside for Python i INGG1001](https://folk.ntnu.no/sverrsti/INGG1001-H2020/python.html) Det er egne ukeplaner for hvert av temaene. Den viktigste ressursen er et gratis nettkurs fra Udacity. Dette består av videoer og en del oppgaver som gjøres direkte i nettleseren. Studentene i INGG1001 har tilgang til en skybasert løsning for Jupyterlab. Denne er ikke tilgjengelig i TVB4105. Vi må derfor installere Python og Jupyterlab på egen maskin gjennom å installere Anaconda. ## Installasjon av Anaconda og VS Code - [Installasjon av Anaconda - PDF](https://folk.ntnu.no/sverrsti/INGG1001-H2020/anaconda_installasjon.pdf) - [Installasjon av Anaconda - opptak (ca. 5 min.)](https://screencast.uninett.no/relay/ansatt/sverrstintnu.no/2019/27.10/321133/INGG1001_Anaconda_-_20191027_141519_39.html) - [Om programmeringsverktøy](https://folk.ntnu.no/sverrsti/INGG1001-H2020/lage_py_filer.pdf) ## Workshop/tutorial om bruk av Python/Jupyterlab med geografiske data og geografiske analyser - [Get Started With GIS in Open Source Python](https://www.earthdatascience.org/workshops/) ## Utvidelser for Anaconda-installasjonen Kjør disse kommandoene fra Anaconda Prompt (kommandovindu) ``` conda install -c https://conda.anaconda.org/ioos rasterio conda install -c https://conda.anaconda.org/ioos shapely conda install -c conda-forge earthpy conda install -c conda-forge descartes conda install -c conda-forge mapclassify conda install -c conda-forge cartopy ``` Jupyterlab kan startes med kommandoen jupyter lab fra Anaconda Prompt. ## Øvingsoppgave - Gå igjennom leksjonene 2-7 - Opprett ett Jupyter Notebook dokument for hver leksjon - For hver leksjon: Opprett kodeceller og kopier kode fra leksjonen - Kjør alle kodecellene etter hvert for å sjekk at de fungerer - Prøv å forstå hva koden gjør - Prøv eventuelt på utfordringene i hver leksjon ## Innleveringsoppgave Innleveringsoppgaven vil bygge på det dere lærer gjennom undervisningsoppleggene for grunnleggende Python, og Python/GIS workshop'en. Den vil fokusere på bruk av vektordata og geografiske analyser. Oppgaveteksten: (lagt ut 28.10 kl 13) - [Oppgave 2 - GIS og Python-scripting](https://folk.ntnu.no/sverrsti/TVB4105-H2020/oppgave-2.html)


_21.10.2020 - Sverre Stikbakke_

¯\_(ツ)_/¯