# Ingeniørfaglig innføringsemne - Python - uke 44 --- ## Oppsummering fra uke 43 På forelesning på torsdag 22.10 viste jeg hvordan man kan lese inn fra fil, som start på løsning av ukeoppgaven om poenggrenser ved opptak. Nå har jeg lagt ut løsningsforslag for resten av den oppgaven - det jeg ikke rakk på forelesningen. Du finner det i Jupyterlab hvis du går inn på linken for ukeoppgaven for uke 43. Se under aktiviteter nederst på denne siden. Du kan også finne det på min [github-side](https://github.com/sverres/INGG1001/blob/master/uke-43/sam.py). Legg forøvrig merke til at i poenggrenser_2011.csv, så er kolonnene i fila skilt med komma. Det vanlige for norske csv-filer er at det brukes semikolon. I split-kommandoen i Python-programmet må man passe på å angi dette riktig. ## Forelesning - [algoritmer](https://slides.com/sverres/ingg1001-boston-maraton/fullscreen) - [fil-håndtering](https://slides.com/sverres/python-51-60/fullscreen) - [simulerings-eksempel](https://ingg1001.apps.stack.it.ntnu.no/hub/user-redirect/git-pull?repo=https%3A%2F%2Fgithub.com%2Fsverres%2FINGG1001&urlpath=lab%2Ftree%2FINGG1001%2Fuke-44&branch=master) - [opptak](https://ntnu.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=a3898df6-1fa9-4d98-a6c6-ac6300f7276d) ## Lærestoff Video-leksjoner |Haugen & Lysaker |Haltermann ---|---|--- [Scripting](https://classroom.udacity.com/courses/ud1110) | |Ch. 9.3 - File Objects | | |Ch. 12 - Handling Exceptions (t.o.m. 12.3) [Å importere biblioteker](https://www.youtube.com/watch?v=oZDVEom8_Fs&list=PLOdJrz3dHl4pzalJ0jAQdxl7ZLPIvF3nR&index=16&t=0s) | | [Filhåndtering](https://www.youtube.com/watch?v=_KEboFiMTug&list=PLOdJrz3dHl4pzalJ0jAQdxl7ZLPIvF3nR&index=32&t=0s) | | [Unntakshåndtering](https://www.youtube.com/watch?v=IM7SUH40j-k&list=PLOdJrz3dHl4pzalJ0jAQdxl7ZLPIvF3nR&index=28&t=0s) | | [Rekursjon](https://www.youtube.com/watch?v=G3YyUtWD8QQ&list=PLOdJrz3dHl4pzalJ0jAQdxl7ZLPIvF3nR&index=27&t=0s) | | ## Timeplan Når |For hvem |Zoom-link |Tema ---|---|---|--- Mandag 26.10 10:15-12:00 |Bygg, Maskin, Geomatikk |[Håkon](https://zoom.us/j/97620759046?pwd=a2JpSVEzZVpubi9CMDFYdEcvZFd5Zz09)
[Andreas](https://NTNU.zoom.us/j/94315509456?pwd=R21BVk1HbnlZaWM2TlJzQjBZd0pSZz09) |Veiledning med studasser
[Venteliste](https://studntnu-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/sverrsti_ntnu_no/ER0gOgbeShRJqOWEyq2KhKgBZCiVd1rRqu0y9I5lhXpmzw?e=vgNcGV) Tirsdag 27.10 08:15-10:00 |Elektro, Fornybar |[Thomas](https://NTNU.zoom.us/j/94338412360?pwd=KzVmK2RuRGdHTUM2WWc1eDJsZHlndz09)
[Andreas](https://NTNU.zoom.us/j/95546028330?pwd=M0lkSkl4VTJHY21zT3J5WmVBUEdlQT09)
[Aleksander](https://NTNU.zoom.us/j/96659936967?pwd=ek4yTkk5QmNaTUQydlN2aWNTUk1Mdz09)|Veiledning med studasser
[Venteliste](https://studntnu-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/sverrsti_ntnu_no/EQoZ1Fk0UsxNhObSpdnSkZkBisjJYGYfBEMyWjj2awcn3g?e=5RB3MS) Torsdag 29.10 14:15-16:00 |Alle |[922 1506 4214 - 726911](https://NTNU.zoom.us/j/92215064214?pwd=S3FtcjNSdXY0N3V1dWZEd0NsSUpTZz09) |Digital undervisning Fredag 30.10 10:15-12:00 |Alle |[Håkon](https://zoom.us/j/99669226976?pwd=RmNaUkhPemwrRTFvVGk0ZXVRR2F5Zz09)
[Thomas - delvis tilgjengelig](https://NTNU.zoom.us/j/99285584993?pwd=NFlNVEt4dmtuYmd4dnNLTnI1ZEwzUT09) |Veiledning med studasser
[Venteliste](https://studntnu-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/sverrsti_ntnu_no/EWS09X34AKxAuqHQWeDZtPwBhI3pqHpoJLRdL0n-xNabZA?e=Du5jXq) ## Aktiviteter Prioritet |Hva |Info |Kommentar ---|---|---|--- 1. |Udacity-kurs |Gjør leksjon 6|Scripting 2. |[Ukeoppgave - for uke 43 fortsatt](https://ingg1001.apps.stack.it.ntnu.no/hub/user-redirect/git-pull?repo=https%3A%2F%2Fgithub.com%2Fsverres%2FINGG1001&urlpath=lab%2Ftree%2FINGG1001%2Fuke-43&branch=master) |Så mye du rekker på 1-2 timer|Bruk veiledningstimene til å få hjelp 3. |[Oblig - del 1](https://folk.ntnu.no/sverrsti/INGG1001-H2020/oblig_3_del_1.html) |Oppgaveteksten lagt ut 12.10 kl 12:10. 4. |[Oblig - del 2](https://folk.ntnu.no/sverrsti/INGG1001-H2020/oblig_3_del_2.html) |Oppgaveteksten lagt ut 22.10 kl 09:10. *NTNU 26.10.2020 Sverre Stikbakke*

¯\_(ツ)_/¯