# Ingeniørfaglig innføringsemne - Python - uke 43 --- ## Temaer - funksjoner ## Forelesning - [funksjoner](https://slides.com/sverres/python-51-55-57-59/fullscreen) - [presentasjon av Oblig 3 - del 2](oblig_3_del_2.html) - [programutvikling og feilhåndtering](https://slides.com/sverres/python-51-60-62/fullscreen) - [opptak](https://ntnu.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=4eb1a4ab-0055-4fbc-bf87-ac5c00f05741) ## Lærestoff Video-leksjoner |Haugen & Lysaker |Haltermann ---|---|--- [Functions](https://classroom.udacity.com/courses/ud1110) | |Ch. 6 - Using Functions | | |Ch. 7 - Writing Functions [Funksjoner: Definering og kalling](https://www.youtube.com/watch?v=HRA9aGrLh7g&list=PLOdJrz3dHl4pzalJ0jAQdxl7ZLPIvF3nR&index=11&t=0s) | | [Funksjoner: Parametre og argumenter](https://www.youtube.com/watch?v=H5MSAmGnTXo&list=PLOdJrz3dHl4pzalJ0jAQdxl7ZLPIvF3nR&index=12&t=0s) | | [Funksjoner: Void og return](https://www.youtube.com/watch?v=Y5wHwZ_BByM&list=PLOdJrz3dHl4pzalJ0jAQdxl7ZLPIvF3nR&index=13&t=0s) | | [Skop](https://www.youtube.com/watch?v=Puzv1XwS7ro&list=PLOdJrz3dHl4pzalJ0jAQdxl7ZLPIvF3nR&index=14&t=0s) | | [Lokale og globale variabler](https://www.youtube.com/watch?v=cCadqnIMcN4&list=PLOdJrz3dHl4pzalJ0jAQdxl7ZLPIvF3nR&index=15&t=0s) | | ## Timeplan Når |For hvem |Zoom-link |Tema ---|---|---|--- Mandag 19.10 10:15-12:00 |Bygg, Maskin, Geomatikk |[Håkon](https://zoom.us/j/97620759046?pwd=a2JpSVEzZVpubi9CMDFYdEcvZFd5Zz09)
[Andreas](https://NTNU.zoom.us/j/94315509456?pwd=R21BVk1HbnlZaWM2TlJzQjBZd0pSZz09)
[Thomas](https://NTNU.zoom.us/j/91933989132?pwd=aWNaVGo3N3NySDRabHpBeUJLMTB1UT09)|Veiledning med studasser
[Venteliste](https://studntnu-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/sverrsti_ntnu_no/ER0gOgbeShRJqOWEyq2KhKgBZCiVd1rRqu0y9I5lhXpmzw?e=vgNcGV) Tirsdag 20.10 08:15-10:00 |Elektro, Fornybar |[Thomas](https://NTNU.zoom.us/j/94338412360?pwd=KzVmK2RuRGdHTUM2WWc1eDJsZHlndz09)
[Andreas](https://NTNU.zoom.us/j/95546028330?pwd=M0lkSkl4VTJHY21zT3J5WmVBUEdlQT09)
[Aleksander](https://NTNU.zoom.us/j/96659936967?pwd=ek4yTkk5QmNaTUQydlN2aWNTUk1Mdz09)|Veiledning med studasser
[Venteliste](https://studntnu-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/sverrsti_ntnu_no/EQoZ1Fk0UsxNhObSpdnSkZkBisjJYGYfBEMyWjj2awcn3g?e=5RB3MS) Torsdag 22.10 14:15-16:00 |Alle |[922 1506 4214 - 726911](https://NTNU.zoom.us/j/92215064214?pwd=S3FtcjNSdXY0N3V1dWZEd0NsSUpTZz09) |Digital undervisning Fredag 23.10 10:15-12:00 |Alle |Ingen tilgjengelig - se info på ventelista |Veiledning med studasser
[Venteliste](https://studntnu-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/sverrsti_ntnu_no/EWS09X34AKxAuqHQWeDZtPwBhI3pqHpoJLRdL0n-xNabZA?e=Du5jXq) ## Aktiviteter Prioritet |Hva |Info |Kommentar ---|---|---|--- 1. |Udacity-kurs |Gjør leksjon 5|Functions 2. |[Ukeoppgave](https://ingg1001.apps.stack.it.ntnu.no/hub/user-redirect/git-pull?repo=https%3A%2F%2Fgithub.com%2Fsverres%2FINGG1001&urlpath=lab%2Ftree%2FINGG1001%2Fuke-43&branch=master) |Så mye du rekker på 1-2 timer|Bruk veiledningstimene til å få hjelp 3. |[Oblig - del 1](https://folk.ntnu.no/sverrsti/INGG1001-H2020/oblig_3_del_1.html) |Oppgaveteksten lagt ut 12.10 kl 12:10. 4. |[Oblig - del 2](https://folk.ntnu.no/sverrsti/INGG1001-H2020/oblig_3_del_2.html) |Oppgaveteksten lagt ut 22.10 kl 09:10. *NTNU 22.10.2020 Sverre Stikbakke*

¯\_(ツ)_/¯