# Ingeniørfaglig innføringsemne - Python - uke 42 --- ## Temaer - betingelser - løkker/iterasjoner ## Lærestoff Video-leksjoner |Haugen & Lysaker |Haltermann ---|---|--- [Control Flow](https://classroom.udacity.com/courses/ud1110) | |Ch. 4 - Conditional Execution | | |Ch. 5 - Iteration [Boolske verdier](https://www.youtube.com/watch?v=58dc6sCP4u0&list=PLOdJrz3dHl4pzalJ0jAQdxl7ZLPIvF3nR&index=8&t=0s) | | [if-betingelser](https://www.youtube.com/watch?v=or61K-4uE4E&list=PLOdJrz3dHl4pzalJ0jAQdxl7ZLPIvF3nR&index=9&t=0s) | | [And, or og not](https://www.youtube.com/watch?v=_JB6ZNsNpR4&list=PLOdJrz3dHl4pzalJ0jAQdxl7ZLPIvF3nR&index=10&t=0s) | | [Løkker: for og while](https://www.youtube.com/watch?v=0JaEB4ScesQ&list=PLOdJrz3dHl4pzalJ0jAQdxl7ZLPIvF3nR&index=18&t=0s) | | [Løkker: Pass, break og continue](https://www.youtube.com/watch?v=x9h3juM74u8&list=PLOdJrz3dHl4pzalJ0jAQdxl7ZLPIvF3nR&index=19&t=0s) | | ## Forelesning - Info om oblig - [Kontrollstrukturer](https://slides.com/sverres/python-51-55-57/fullscreen) - [Opptak - del 1](https://ntnu.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=a11b90cb-ed71-4070-b14e-ac5500ed8bb1) - [Gruppearbeid](https://ingg1001.apps.stack.it.ntnu.no/hub/user-redirect/git-pull?repo=https%3A%2F%2Fgithub.com%2Fsverres%2FINGG1001&urlpath=lab%2Ftree%2FINGG1001%2Fuke-42&branch=master) - [Opptak - del 2](https://ntnu.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=663dddd6-e49e-432b-8d38-ac5500edccc4) ## Installasjon av Anaconda og VS Code - [Installasjon av Anaconda - PDF](anaconda_installasjon.pdf) - [Installasjon av Anaconda - opptak (ca. 5 min.)](https://screencast.uninett.no/relay/ansatt/sverrstintnu.no/2019/27.10/321133/INGG1001_Anaconda_-_20191027_141519_39.html) - [Om programmeringsverktøy](lage_py_filer.pdf) ## Timeplan Når |For hvem |Zoom-link |Tema ---|---|---|--- Mandag 12.10 10:15-12:00 |Bygg, Maskin, Geomatikk |[Håkon](https://zoom.us/j/97620759046?pwd=a2JpSVEzZVpubi9CMDFYdEcvZFd5Zz09)
[Andreas](https://NTNU.zoom.us/j/94315509456?pwd=R21BVk1HbnlZaWM2TlJzQjBZd0pSZz09) |Veiledning med studasser
[Venteliste](https://studntnu-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/sverrsti_ntnu_no/ER0gOgbeShRJqOWEyq2KhKgBZCiVd1rRqu0y9I5lhXpmzw?e=vgNcGV) Tirsdag 13.10 08:15-10:00 |Elektro, Fornybar |[Thomas](https://NTNU.zoom.us/j/94338412360?pwd=KzVmK2RuRGdHTUM2WWc1eDJsZHlndz09)
[Andreas](https://NTNU.zoom.us/j/95546028330?pwd=M0lkSkl4VTJHY21zT3J5WmVBUEdlQT09)
[Aleksander](https://NTNU.zoom.us/j/96659936967?pwd=ek4yTkk5QmNaTUQydlN2aWNTUk1Mdz09)|Veiledning med studasser
[Venteliste](https://studntnu-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/sverrsti_ntnu_no/EQoZ1Fk0UsxNhObSpdnSkZkBisjJYGYfBEMyWjj2awcn3g?e=5RB3MS) Torsdag 15.10 14:15-16:00 |Alle |[922 1506 4214 - 726911](https://NTNU.zoom.us/j/92215064214?pwd=S3FtcjNSdXY0N3V1dWZEd0NsSUpTZz09) |Digital undervisning Fredag 16.10 10:15-12:00 |Alle |[Håkon](https://zoom.us/j/99669226976?pwd=RmNaUkhPemwrRTFvVGk0ZXVRR2F5Zz09)
[Thomas](https://NTNU.zoom.us/j/99285584993?pwd=NFlNVEt4dmtuYmd4dnNLTnI1ZEwzUT09) |Veiledning med studasser
[Venteliste](https://studntnu-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/sverrsti_ntnu_no/EWS09X34AKxAuqHQWeDZtPwBhI3pqHpoJLRdL0n-xNabZA?e=Du5jXq) ## Aktiviteter Prioritet |Hva |Info |Kommentar ---|---|---|--- 1. |Udacity-kurs |Gjør leksjon 4|Kontrollstrukturer 2. |[Ukeoppgave](https://ingg1001.apps.stack.it.ntnu.no/hub/user-redirect/git-pull?repo=https%3A%2F%2Fgithub.com%2Fsverres%2FINGG1001&urlpath=lab%2Ftree%2FINGG1001%2Fuke-42&branch=master) |Så mye du rekker på 1-2 timer|Bruk veiledningstimene til å få hjelp 3. |[Oblig - del 1](https://folk.ntnu.no/sverrsti/INGG1001-H2020/oblig_3_del_1.html) |Oppgaveteksten lagt ut 12.10 kl 12:10. *NTNU 12.10.2020 Sverre Stikbakke*

¯\_(ツ)_/¯