# Ingeniørfaglig innføringsemne - Python - uke 41 --- ## Info om opplegget denne uka Vi fortsettter med datastrukturer, som vi begynte med på forelesning på torsdag sist uke. Bruk god tid på videoforelesningene slik at du får godt tak på de forskjellige typene datastrukturer. De skal vi bruke til å lagre data i - data som vi bl.a. skal bruke i beregninger. Datastrukturene er til for å gi oss gode muligheter til å mellomlagre og finne igjen informasjon som vi trenger på ulike steder i programmene våre. Studassene er tilgjengelige på de oppsatte tidspunktene - ikke nøl med å ta kontakt hvis du lurer på noe. Løsningsforslag for ukeoppgave uke 40 ligger ute på [Jupyterlab - uke 40](https://ingg1001.apps.stack.it.ntnu.no/hub/user-redirect/git-pull?repo=https%3A%2F%2Fgithub.com%2Fsverres%2FINGG1001&urlpath=lab%2Ftree%2FINGG1001%2Fuke-40&branch=master) ## Temaer - datastrukturer ## Forelesning - gjennomgang av ukeoppgave - Kahoot - [om bruk av datastrukturer - plotting av funksjon](https://folk.ntnu.no/sverrsti/INGG1001-H2019/plot_intro.html) - [gruppearbeid](https://ingg1001.apps.stack.it.ntnu.no/hub/user-redirect/git-pull?repo=https%3A%2F%2Fgithub.com%2Fsverres%2FINGG1001&urlpath=lab%2Ftree%2FINGG1001%2Fuke-41&branch=master) - [om bruk av datastrukturer - avansert eksempel](https://slides.com/sverres/ingg1001-kontrollstrukturer/fullscreen) - [opptak](https://ntnu.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=296df697-5825-4ea9-abfb-ac4f0088ff50) ## Lærestoff Video-leksjoner |Haugen & Lysaker |Haltermann ---|---|--- [Data Structures](https://classroom.udacity.com/courses/ud1110) | |Ch. 9 - Objects (t.o.m. 9.2) | | |Ch. 10 - Lists | | |Ch. 11 - Tuples, Dictionaries, and Sets [Intro til lister, tupler, mengder og dictionaries](https://www.youtube.com/watch?v=RHZ3uFNtBeA&list=PLOdJrz3dHl4pzalJ0jAQdxl7ZLPIvF3nR&index=20&t=0s) | | [Dictionaries](https://www.youtube.com/watch?v=QFaA_SyJMck) | | [Lister](https://www.youtube.com/watch?v=BMcCKu3Wf2Q&list=PLOdJrz3dHl4pzalJ0jAQdxl7ZLPIvF3nR&index=20) | | [Lister og funksjoner](https://www.youtube.com/watch?v=1fEDdvJVAH0&list=PLOdJrz3dHl4pzalJ0jAQdxl7ZLPIvF3nR&index=21) | | [Lister og for løkker, del 1](https://www.youtube.com/watch?v=5W6NuBi8pn0&list=PLOdJrz3dHl4pzalJ0jAQdxl7ZLPIvF3nR&index=22) | | [Lister og for løkker, del 2](https://www.youtube.com/watch?v=ICFpSV6Ahgk&list=PLOdJrz3dHl4pzalJ0jAQdxl7ZLPIvF3nR&index=23) | | [Tupler](https://www.youtube.com/watch?v=rI1XNw06kHw&list=PLOdJrz3dHl4pzalJ0jAQdxl7ZLPIvF3nR&index=25) | | [Mengder](https://www.youtube.com/watch?v=kdRpMdgZd8w&list=PLOdJrz3dHl4pzalJ0jAQdxl7ZLPIvF3nR&index=28) | | [Matriser](https://www.youtube.com/watch?v=G3YyUtWD8QQ&list=PLOdJrz3dHl4pzalJ0jAQdxl7ZLPIvF3nR&index=27&t=0s) | | [Indeksering og slicing](https://www.youtube.com/watch?v=MyL4hQyC1zs&list=PLOdJrz3dHl4pzalJ0jAQdxl7ZLPIvF3nR&index=17&t=0s) | | ## Timeplan Når |For hvem |Zoom-link |Tema ---|---|---|--- Mandag 05.10 10:15-12:00 |Bygg, Maskin, Geomatikk |[Håkon](https://zoom.us/j/97620759046?pwd=a2JpSVEzZVpubi9CMDFYdEcvZFd5Zz09)
[Andreas](https://NTNU.zoom.us/j/94315509456?pwd=R21BVk1HbnlZaWM2TlJzQjBZd0pSZz09)
[Thomas](https://NTNU.zoom.us/j/91933989132?pwd=aWNaVGo3N3NySDRabHpBeUJLMTB1UT09)|Veiledning med studasser
[Venteliste](https://studntnu-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/sverrsti_ntnu_no/ER0gOgbeShRJqOWEyq2KhKgBZCiVd1rRqu0y9I5lhXpmzw?e=vgNcGV) Tirsdag 06.10 08:15-10:00 |Elektro, Fornybar |[Thomas](https://NTNU.zoom.us/j/94338412360?pwd=KzVmK2RuRGdHTUM2WWc1eDJsZHlndz09)
[Andreas](https://NTNU.zoom.us/j/95546028330?pwd=M0lkSkl4VTJHY21zT3J5WmVBUEdlQT09)
[Aleksander](https://NTNU.zoom.us/j/96659936967?pwd=ek4yTkk5QmNaTUQydlN2aWNTUk1Mdz09)|Veiledning med studasser
[Venteliste](https://studntnu-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/sverrsti_ntnu_no/EQoZ1Fk0UsxNhObSpdnSkZkBisjJYGYfBEMyWjj2awcn3g?e=5RB3MS) Torsdag 08.10 14:15-16:00 |Alle |[922 1506 4214 - 726911](https://NTNU.zoom.us/j/92215064214?pwd=S3FtcjNSdXY0N3V1dWZEd0NsSUpTZz09) |Digital undervisning Fredag 09.10 10:15-12:00 |Alle |[Håkon](https://zoom.us/j/99669226976?pwd=RmNaUkhPemwrRTFvVGk0ZXVRR2F5Zz09)
[Thomas](https://NTNU.zoom.us/j/99285584993?pwd=NFlNVEt4dmtuYmd4dnNLTnI1ZEwzUT09) |Veiledning med studasser
[Venteliste](https://studntnu-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/sverrsti_ntnu_no/EWS09X34AKxAuqHQWeDZtPwBhI3pqHpoJLRdL0n-xNabZA?e=Du5jXq) ## Aktiviteter Prioritet |Hva |Info |Kommentar ---|---|---|--- 1. |Udacity-kurs |Gjør leksjon 3|Data Structures 2. |[Ukeoppgave](https://ingg1001.apps.stack.it.ntnu.no/hub/user-redirect/git-pull?repo=https%3A%2F%2Fgithub.com%2Fsverres%2FINGG1001&urlpath=lab%2Ftree%2FINGG1001%2Fuke-41&branch=master) |Så mye du rekker på 1-2 timer|Bruk veiledningstimene til å få hjelp *NTNU 09.10.2020 Sverre Stikbakke*

¯\_(ツ)_/¯