# Ingeniørfaglig innføringsemne - Python - uke 40 --- ## Info om opplegget denne uka Timeplanen er lagt opp med 2 timer veiledning sammen med studassene, enten mandag eller tirsdag. Disse timene er fordelt etter studieretning. Veiledning foregår ved at dere går inn i Zoom-møtet for en av studassene. Du kommer først inn i venterommet, og så slippes du inn når det blir din tur. Hvis du synes det er greit, kan studassen slippe inn flere på en gang - ellers så er det individuell veiledning der du f.eks. kan dele skjermen din, eller bare stille spørsmål. På torsdag er det felles undervisning på Zoom der vi også legger opp til litt gruppearbeid m.m. Fredagstimene er også satt opp som veiledningstimer med studassene, men nå er det ikke delt etter studieretning. Disse timene er for alle. I tillegg til disse timene på timeplanen, er det viktig å bruke mye tid på å lære seg stoffet, og praktisere programmering - både gjennom Udacity-kurset og ved å bruke Jupyterlab på ukeoppgavene. Se tabellen med aktiviter nederst for min anbefaling om hva du bør prioritere. Terori-lesing har jeg ikke satt opp i tabellen, men det er henvist til lærebok i lærestoff-tabellen. Teoristoffet er særlig viktig på temaene du synes er vanskelige. ## Temaer - datatyper - variabler og tilordning ## Forelesning - [Mentimeter - spørreundersøkelse](https://www.menti.com) - [Datatyper -oppsummering](https://slides.com/sverres/python-50-52/fullscreen) - [Individuell oppgave - lag et eget Jupyterab-dokument med denne koden](https://folk.ntnu.no/sverrsti/INGG1001-H2019/web_mercator.html) - [Opptak - del 1](https://ntnu.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=f95773b0-05a9-428a-a3e1-ac4701390625) - [Gruppearbeid (Ukeoppgave uke 40 - Andre oppgaver)](https://ingg1001.apps.stack.it.ntnu.no/hub/user-redirect/git-pull?repo=https%3A%2F%2Fgithub.com%2Fsverres%2FINGG1001&urlpath=lab%2Ftree%2FINGG1001%2Fuke-40&branch=master) - [Datastrukturer](https://slides.com/sverres/python-51-55/fullscreen) - [Eksempel på bruk av datastrukturer - plotting av funksjon](https://folk.ntnu.no/sverrsti/INGG1001-H2019/plot_intro.html) - [Opptak - del 2](https://ntnu.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=3874e63a-1483-428c-badf-ac4701396791) ## Lærestoff Video-leksjoner |Haugen & Lysaker |Halterman ---|---|--- [Datatypes and operators](https://classroom.udacity.com/courses/ud1110)| |Ch. 2 - Values and Variables | | |Ch. 3 - Expressions and Arithmetic [Heltall og flyttall](https://www.youtube.com/watch?v=dTLkaW3KjfQ&list=PLOdJrz3dHl4pzalJ0jAQdxl7ZLPIvF3nR&index=5&t=0s) | | [Strenger](https://www.youtube.com/watch?v=2Ongf-K800M&list=PLOdJrz3dHl4pzalJ0jAQdxl7ZLPIvF3nR&index=6&t=0s) | | [Matteoperatorer](https://www.youtube.com/watch?v=z-O_TSuXNhM&list=PLOdJrz3dHl4pzalJ0jAQdxl7ZLPIvF3nR&index=2&t=0s) | | [Heltallsdivisjon og modulo](https://www.youtube.com/watch?v=1RVjyAZFNDo&list=PLOdJrz3dHl4pzalJ0jAQdxl7ZLPIvF3nR&index=3&t=0s) | | [Input-funksjonen](https://www.youtube.com/watch?v=0ZwLmHNNaP8&list=PLOdJrz3dHl4pzalJ0jAQdxl7ZLPIvF3nR&index=7&t=0s) | | [Variabler og printing](https://www.youtube.com/watch?v=3e1K8Z8o0ZU&list=PLOdJrz3dHl4pzalJ0jAQdxl7ZLPIvF3nR&index=4&t=0s) | | ## Timeplan Når |For hvem |Zoom-link |Tema ---|---|---|--- Mandag 28.09 10:15-12:00 |Bygg, Maskin, Geomatikk |[Håkon](https://zoom.us/j/97620759046?pwd=a2JpSVEzZVpubi9CMDFYdEcvZFd5Zz09)
[Andreas](https://NTNU.zoom.us/j/94315509456?pwd=R21BVk1HbnlZaWM2TlJzQjBZd0pSZz09) |Veiledning med studasser Tirsdag 29.09 08:15-10:00 |Elektro, Fornybar |[Thomas](https://NTNU.zoom.us/j/94338412360?pwd=KzVmK2RuRGdHTUM2WWc1eDJsZHlndz09)
[Andreas](https://NTNU.zoom.us/j/95546028330?pwd=M0lkSkl4VTJHY21zT3J5WmVBUEdlQT09)
[Aleksander](https://NTNU.zoom.us/j/96659936967?pwd=ek4yTkk5QmNaTUQydlN2aWNTUk1Mdz09) |Veiledning med studasser Torsdag 01.10 14:15-16:00 |Alle |[922 1506 4214 - 726911](https://NTNU.zoom.us/j/92215064214?pwd=S3FtcjNSdXY0N3V1dWZEd0NsSUpTZz09) |Digital undervisning Fredag 02.10 10:15-12:00 |Alle |[Håkon](https://zoom.us/j/99669226976?pwd=RmNaUkhPemwrRTFvVGk0ZXVRR2F5Zz09)
[Thomas (delvis tilgjengelig)](https://NTNU.zoom.us/j/99285584993?pwd=NFlNVEt4dmtuYmd4dnNLTnI1ZEwzUT09) |Veiledning med studasser ## Aktiviteter Prioritet |Hva |Info |Kommentar ---|---|---|--- 1. |Udacity-kurs |Gjør leksjon 1 og leksjon 2 t.o.m. del 9|Datatyper og operatorer 2. |Jupyterlab-intro |Se [introvideo](https://ntnu.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=96b8da02-eaf5-4044-bded-ac4100bb1ebc) | 3. |[Ukeoppgave](https://ingg1001.apps.stack.it.ntnu.no/hub/user-redirect/git-pull?repo=https%3A%2F%2Fgithub.com%2Fsverres%2FINGG1001&urlpath=lab%2Ftree%2FINGG1001%2Fuke-40&branch=master) |Så mye du rekker på 1-2 timer|Bruk veiledningstimene til å få hjelp 4. |Udacity-kurs |Resten av leksjon 2 |Datatyper og operatorer *NTNU 01.10.2020 Sverre Stikbakke*

¯\_(ツ)_/¯