# Ingeniørfaglig innføringsemne - Python - uke 39 --- ## Temaer - Hva mener vi med programmering? - Top-down eller bottom-up? - Programmeringsverktøy - programvare ## Lærestoff Video-leksjoner |Haugen & Lysaker |Halterman ---|---|--- [Why Python Programming](https://classroom.udacity.com/courses/ud1110) | |Ch. 1 - The Context of Software Development ## Digital undervisning - Programmeringsoppgaver som gjøres individuelt - Felles gjennomgang av løsningsforslag - Individuell veiledning på Zoom i et avgrenset tidsrom ## Timeplan Denne uka er det en dobbelttime i programmering. Fra uke 40 vil det også være gruppetimer/veiledning med studassene. Når |For hvem |Zoom-link |Tema ---|---|---|--- Onsdag 23.09 14:15-16:00 |Alle |[910 4894 1554 - 512483](https://NTNU.zoom.us/j/91048941554?pwd=aTZwNnpBaXlmeFhHenBlT01oUkEzZz09) |Intro til programmering Forelesningsnotater og link til opptak (opptakene er fra 2019): - Introduksjon til programmering og Python, undervisningsopplegg - [Opptak](http://forelesning.gjovik.ntnu.no/publish/1570446061-72b58a71ed64/combined.mp4) - [Lysark](https://slides.com/sverres/python-50/fullscreen#/) - [Opptak - bare skjerm](https://screencast.uninett.no/relay/ansatt/sverrstintnu.no/2019/07.10/2724733/INGG1001_Python_intro_-_20191007_130339_39.html) - Variabler og datatyper - [Opptak](http://forelesning.gjovik.ntnu.no/publish/1570449661-da560b8c522b/combined.mp4) - [Lysark](https://slides.com/sverres/python-51/fullscreen#/) - [Opptak - bare skjerm](https://screencast.uninett.no/relay/ansatt/sverrstintnu.no/2019/07.10/2028267/INGG1001_-_Variabler_og_datatyper_-_20191007_140312_39.html) ## Ukeoppgaver Oppgave |Type |Kommentar ---|---|--- [uke_39_oppgaver](https://ingg1001.apps.stack.it.ntnu.no/hub/user-redirect/git-pull?repo=https%3A%2F%2Fgithub.com%2Fsverres%2FINGG1001&urlpath=lab%2Ftree%2FINGG1001%2Fuke-39&branch=master) |Jupyterlab |Klikk på linken og oppgaven hentes inn i din Jupyterlab ## Aktiviteter i timene - [Teste JupyterLab](https://ingg1001.apps.stack.it.ntnu.no/) - fra NTNU *NTNU 24.09.2020 Sverre Stikbakke*

¯\_(ツ)_/¯