# Programmering Undervisningen i programmering går over 7 uker. Du vil bli kjent med hva programmering er, lære om sentrale begreper innen programmering og ikke minst, bli i stand til å programmere enkle dataprogrammer i programmeringsspråket Python. ```python my_spoken_language = "norwegian" if my_spoken_language == "norwegian": print("Velkommen til python-undervisningen") else: print("Welcome to the Python class") ``` ## Undervisning starter opp onsdag 23.09 kl. 14:15 - se undervisningsplanen for uke 39 for Zoom-link og nærmere informasjon ## Videokurs Det viktigste læremidlet disse ukene er et nettbasert kurs med videoforelesninger og oppgaver. Kurset leveres av Udacity og er gratis for alle. Registrer deg som bruker og få tilgang her: - [Introduction to Python programming (Start free course)](https://www.udacity.com/course/introduction-to-python--ud1110). ## Lærebøker - [Fundamentals of Python Programming](https://folk.ntnu.no/sverrsti/INGG1001-H2019/pythonbook_20191015.pdf) av *Richard L. Halterman* (kun som pdf-fil). - [Python for realfag](http://www.techteach.no/python/) av *Finn Aakre Haugen og Marius Lysaker* (Ikke obligatorisk for alle) ## Undervisningsplan Uke |Tema |Ukeplan ---|---|--- 39 |Intro til programmering |[Uke 39](uke-39.html) 40 |Datatyper |[Uke 40](uke-40.html) 41 |Datastrukturer |[Uke 41](uke-41.html) 42 |Kontrollstrukturer |[Uke 42](uke-42.html) 43 |Funksjoner |[Uke 43](uke-43.html) 44 |Algoritmer |[Uke 44](uke-44.html) 45 |Anvendt programmering |[Uke 45](uke-45.html) 46 |Arbeid med Oblig-del 2 |[Uke 46](uke-46.html) 47 |Godkjenning av Oblig |[Uke 47](uke-47.html) ## Python-ressurser - [W3Schools - Python Reference](https://www.w3schools.com/python/python_reference.asp) - [W3Schools - Python tutorial](https://www.w3schools.com/python/default.asp) - [Python dokumentasjonssider](https://docs.python.org/3.8/) - [The Python Standard Library](https://docs.python.org/3.7/library/index.html) - [Videoer fra TDT4110 - Informasjonsteknologi - grunnkurs](https://www.youtube.com/playlist?list=PLOdJrz3dHl4pzalJ0jAQdxl7ZLPIvF3nR) ## Programvare - [JupyterLab](https://ingg1001.apps.stack.it.ntnu.no/) - fra NTNU - [JupyterLab](https://ingt1001elektro.apps.stack.it.ntnu.no/) - fra NTNU - for Bacheloringeniør elektro, Gløshaugen - [Anaconda - populær Python-distribusjon](https://www.anaconda.com/) (inkl. JupyterLab) - [Visual Studio Code](https://code.visualstudio.com/) - [Python hjemmeside](https://www.python.org/) ## Obligatoriske oppgave Oppgaven er to-delt. I del 1 skal du skrive programkode for ett eller flere nærmere fastsatte temaer og integrere dette i et Jupyter Notebook-dokument. I del 2 skal du skrive programkode som skal løse en oppgitt problemstilling. Problemstillingen kan være tilpasset studentens fagområde, og den vil inneholde flere del-elementer: - innlesing av data fra fil - tilrettelegging og bearbeiding av innleste data - beregninger - skriving av resultater til fil Begge del-oppgavene skal gjøres individuelt. - [Del 1 - innleveringsfrist 02.11 kl. 09:00](https://folk.ntnu.no/sverrsti/INGG1001-H2020/oblig_3_del_1.html) - [Del 2 - innleveringsfrist 16.11 kl. 09:00](https://folk.ntnu.no/sverrsti/INGG1001-H2020/oblig_3_del_2.html) ## Emnelærere og undervisningsassistenter Emnelærer: - [Sverre Stikbakke](https://www.ntnu.no/ansatte/sverre.stikbakke) Undervisningsassistenter (studasser): - Aleksander Kokowski - Håkon Borgersen Ay - Andreas Kilde Lien - Thomas Faack Bjørnstad --- *NTNU 22.10.2020 Sverre Stikbakke*

¯\_(ツ)_/¯