Web Mercator-projeksjonen


Fra lærebok

Formler for å regne om fra geografiske koordinater til Web Mercator:

La

  • lengdegrad være $\lambda$ oppgitt i radianer
  • breddegrad være $\phi$ oppgitt i radianer
  • $\lambda_{0} = 0$ være senter-meridian for projeksjonen
  • jordas radius være $R = 6378137$ oppgitt i meter

Da kan Web Mercator-koordinater beregnes ut fra

$ x = R(\lambda - \lambda_{0})$

$ y = R(ln(tan(\frac{\pi}{4} + \frac{\phi}{2})))$

Python-kode

Disse formlene omsatt til python-kode kan bli slik:

In [ ]:
import math

lon = float(input("Oppgi lengdegrad: "))
lat = float(input("Oppgi breddegrad: "))
In [ ]:
R = 6378137
phi = lat * math.pi / 180
lmda = lon * math.pi / 180
lmda_0 = 0

x = R * (lmda - lmda_0)
y = R * (math.log(math.tan((math.pi / 4) + (phi / 2))))

print("x: ", x, "y: ", y)