Plotting med Matplotlib og Pandas

Les om Pandas her:

In [1]:
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
In [2]:
# pd.read_csv brukes vanligvis til å lese fra filer.
# Her bruker vi et triks ved hjelp av StringIO-modulen.
# Det gjør at variabelen kd_ping_txt ser ut som en fil
# for pdread_csv.

# Datastrukturen Dataframe i Pandas er velegnet til å 
# håndtere tabelldata, slik som her:

from io import StringIO

kd_ping_txt = StringIO("""\
 min  avg  max  stdev
 19.863 27.337 67.833 9.848 
 20.903 28.335 42.866 5.065 
 19.876 28.734 62.963 8.922 
 22.728 30.054 69.169 9.877 
 21.416 26.375 31.013 2.921 
 20.244 24.743 29.809 3.065 
 21.865 27.230 45.813 5.062 
 22.568 28.986 38.858 4.183 
 21.772 31.086 79.919 12.158 
 20.834 27.103 49.013 5.778 
 20.169 30.304 73.809 11.755 
 19.329 25.533 43.915 5.381 
 20.719 26.606 52.870 6.805 
 21.805 27.114 33.000 3.129 
 20.831 26.738 61.118 8.341 
 21.891 30.585 62.860 9.771 
 18.875 22.715 26.950 2.189 
 20.793 26.060 55.916 7.321 
 18.729 25.197 37.949 4.789""")

ping = pd.read_csv(kd_ping_txt, delim_whitespace=True )
print(ping)
    min   avg   max  stdev
0  19.863 27.337 67.833  9.848
1  20.903 28.335 42.866  5.065
2  19.876 28.734 62.963  8.922
3  22.728 30.054 69.169  9.877
4  21.416 26.375 31.013  2.921
5  20.244 24.743 29.809  3.065
6  21.865 27.230 45.813  5.062
7  22.568 28.986 38.858  4.183
8  21.772 31.086 79.919 12.158
9  20.834 27.103 49.013  5.778
10 20.169 30.304 73.809 11.755
11 19.329 25.533 43.915  5.381
12 20.719 26.606 52.870  6.805
13 21.805 27.114 33.000  3.129
14 20.831 26.738 61.118  8.341
15 21.891 30.585 62.860  9.771
16 18.875 22.715 26.950  2.189
17 20.793 26.060 55.916  7.321
18 18.729 25.197 37.949  4.789
In [3]:
print(type(ping))
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
In [4]:
print(type(ping['avg']))
<class 'pandas.core.series.Series'>
In [5]:
ping.describe()
Out[5]:
min avg max stdev
count 19.000000 19.000000 19.000000 19.000000
mean 20.800526 27.412368 50.823316 6.650526
std 1.157552 2.183773 15.984627 3.084783
min 18.729000 22.715000 26.950000 2.189000
25% 20.022500 26.217500 38.403500 4.486000
50% 20.831000 27.114000 49.013000 5.778000
75% 21.788500 28.860000 62.911500 9.346500
max 22.728000 31.086000 79.919000 12.158000
In [6]:
dato = list(range(1, 20))
In [7]:
plt.plot(dato,ping['min'], 'go')
plt.plot(dato,ping['avg'])
plt.plot(dato,ping['max'], 'ro')
plt.axis([0,20,0,100])
plt.xlabel('dag')
plt.ylabel('ms')
plt.show()