In [1]:
planets = {
 'Merkur': (3.2, 88),
 'Venus': (6.0, 225),
 'Tellus': (8.3, 365),
 'Mars': (12.6, 687),
 'Jupiter': (43.2, 4333),
 'Saturn': (79.3, 10759),
 'Uranus': (159.6, 30687),
 'Neptun': (246.0, 60190)
}
In [2]:
# f-string, enkleste variant

for planet, data in planets.items():
  linje = f"{planet}, {data[0]}, {data[1]}"
  print(linje)
Merkur, 3.2, 88
Venus, 6.0, 225
Tellus, 8.3, 365
Mars, 12.6, 687
Jupiter, 43.2, 4333
Saturn, 79.3, 10759
Uranus, 159.6, 30687
Neptun, 246.0, 60190
In [3]:
# f-string, med format-direktiver

for planet, data in planets.items():
  formatert_linje = f"{planet:>10s} {data[0]:>8.2f} {data[1]:>6}"
  print(formatert_linje)
  Merkur   3.20   88
   Venus   6.00  225
  Tellus   8.30  365
   Mars  12.60  687
  Jupiter  43.20  4333
  Saturn  79.30 10759
  Uranus  159.60 30687
  Neptun  246.00 60190

{planet:>10s} - variabelen planet skrives ut høyre-justert med 10 plasser - s angir string (men s kan også utelates)

{data[0]:>8.2f} - element 0 i variabelen data skrives ut med over 8 plasser, herav to desimaler - f angir float

{data[1]:>6d} - element 1 i variabelen data skrives ut med over 6 plasser - d angir int (men d kan også utelates)

In [ ]:
# Eksempel fra forelesning (som vist)

      sosi_file.write(".KURVE " + KURVE + ":" + "\n")
      sosi_file.write("..OBJTYPE GeofLinjeInfo" + "\n")
      sosi_file.write("..ID " + pel_ID + "\n")
      sosi_file.write("..DATAFANGSTDATO "
              + DATAFANGSTDATO + "\n") # Fra riggrapport
      sosi_file.write("..BORLENGDE " + BORLENGDE + "\n")
      # Settes fast i begynnelsen av denne fila
      sosi_file.write("..KVALITET " + KVALITET + "\n")
      sosi_file.write("..NØH" + "\n")
      sosi_file.write(N + " " + E + " " + H1 + "\n")
      sosi_file.write(N + " " + E + " " + H2 + "\n")
In [ ]:
# Samme program, men med f-strings:

      sosi_objekt = (
        f".KURVE {KURVE}:\n"
        f"..OBJTYPE GeofLinjeInfo\n"
        f"..ID {pel_ID}\n"
        f"..DATAFANGSTDATO {DATAFANGSTDATO}\n" # Fra riggrapport
        f"..BORLENGDE {BORLENGDE}\n"
        f"..KVALITET {KVALITET}\n" # Fast verdi for alle objekter
        f"..NØH\n"
        f"{N} {E} {H1}\n"
        f"{N} {E} {H2}")

      print(sosi_objekt, file=sosi_file)

Legg merke til:

 • bruk av parentes for å la en setning gå over flere linjer
 • f må stå på starten av hver linje
 • \n er brukt for å få linjeskift
 • print er brukt for å skrive til fil