Containers

Tuples

In [1]:
T = 'Merkur', 'Venus', 'Tellus', 'Mars', 'Jupiter', 'Saturn', 'Uranus', 'Neptun'
In [2]:
# Uthenting av tredje element:

T[2]
Out[2]:
'Tellus'
In [3]:
# Uthenting av tredje til femte element:

T[2:5]
Out[3]:
('Tellus', 'Mars', 'Jupiter')
In [4]:
# Uthenting av siste element:

T[-1]
Out[4]:
'Neptun'
In [5]:
# Uthenting av andre til siste element

T[1:]
Out[5]:
('Venus', 'Tellus', 'Mars', 'Jupiter', 'Saturn', 'Uranus', 'Neptun')
In [6]:
# Uthenting av hvert andre element fra det andre

T[1:8:2]
Out[6]:
('Venus', 'Mars', 'Saturn', 'Neptun')
In [7]:
# Baklengs uthenting (-1), med start på åttende element og slutt på tredje element

T[7:2:-1]
Out[7]:
('Neptun', 'Uranus', 'Saturn', 'Jupiter', 'Mars')
In [8]:
# En liste er en 'iterable'. Vi kan dermed skrive kode løper igjennom lista element for element

for planet in T:
    print(planet)
Merkur
Venus
Tellus
Mars
Jupiter
Saturn
Uranus
Neptun
In [9]:
# Test for medlemskap

"Pluto" in T
Out[9]:
False
In [10]:
# Legge sammen to tuples

fruitlist = ("apple", "banana") + ("cherry", "durian")
print(fruitlist)
('apple', 'banana', 'cherry', 'durian')