String Methods

Se https://docs.python.org/3.7/library/stdtypes.html#text-sequence-type-str for full oversikt. Her er noen eksempler.

In [67]:
S = "Jupiter"
In [68]:
S.upper()
Out[68]:
'JUPITER'
In [69]:
S.lower()
Out[69]:
'jupiter'
In [70]:
S.capitalize()
Out[70]:
'Jupiter'
In [71]:
S.count("J")
Out[71]:
1
In [72]:
S.isdigit()
Out[72]:
False

Vi trenger ikke å ha en egen variabel for strengen for å bruke streng-metoder.

In [73]:
"         Saturn".strip()
Out[73]:
'Saturn'
In [74]:
planeter = "Merkur,Venus,Tellus,Mars,Jupiter,Saturn,Uranus,Neptun"
In [75]:
planeter.split(",")
Out[75]:
['Merkur', 'Venus', 'Tellus', 'Mars', 'Jupiter', 'Saturn', 'Uranus', 'Neptun']
In [76]:
type(planeter.split())
Out[76]:
list
In [77]:
len(planeter.split())
Out[77]:
1
In [78]:
planeter_liste = planeter.split(",")
print(planeter_liste)
['Merkur', 'Venus', 'Tellus', 'Mars', 'Jupiter', 'Saturn', 'Uranus', 'Neptun']
In [79]:
",".join(planeter_liste) # join bruker strengen på starten av linja mellom
             # hvert element som skal 'joines'
Out[79]:
'Merkur,Venus,Tellus,Mars,Jupiter,Saturn,Uranus,Neptun'
In [80]:
"".join(planeter_liste) # med en tom streng blir det slik:
Out[80]:
'MerkurVenusTellusMarsJupiterSaturnUranusNeptun'

Se flere streng-metoder under referansen øverst på siden.