Containers

Lists

In [1]:
L = ['Merkur', 'Venus', 'Tellus', 'Mars', 'Jupiter', 'Saturn', 'Uranus', 'Neptun']
In [2]:
# Uthenting av tredje element:

L[2]
Out[2]:
'Tellus'
In [3]:
# Uthenting av tredje til femte element:

L[2:5]
Out[3]:
['Tellus', 'Mars', 'Jupiter']
In [4]:
# Uthenting av siste element:

L[-1]
Out[4]:
'Neptun'
In [5]:
# Uthenting av andre til siste element

L[1:]
Out[5]:
['Venus', 'Tellus', 'Mars', 'Jupiter', 'Saturn', 'Uranus', 'Neptun']
In [6]:
# Uthenting av hvert andre element fra det andre

L[1:8:2]
Out[6]:
['Venus', 'Mars', 'Saturn', 'Neptun']
In [7]:
# Baklengs uthenting (-1), med start på åttende element og slutt på tredje element

L[7:2:-1]
Out[7]:
['Neptun', 'Uranus', 'Saturn', 'Jupiter', 'Mars']
In [8]:
# En liste er en 'iterable'. Vi kan dermed skrive kode løper igjennom lista element for element

for planet in L:
    print(planet)
Merkur
Venus
Tellus
Mars
Jupiter
Saturn
Uranus
Neptun
In [9]:
# Test for medlemskap

"Pluto" in L
Out[9]:
False
In [10]:
# Legge sammen to lister

fruitlist = ["apple", "banana"] + ["cherry", "durian"]
print(fruitlist)
['apple', 'banana', 'cherry', 'durian']
In [11]:
# Multiplisere en liste

numlist = 10 * [0]
print(numlist)
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
In [12]:
# Legge til ett element, alternativ 1

fruitlist = ["apple", "banana"]
fruitlist += ["cherry"]
print (fruitlist)
['apple', 'banana', 'cherry']
In [13]:
# Legge til ett element, alternativ 2

fruitlist = ["apple", "banana"]
fruitlist.append("cherry")
print(fruitlist)
['apple', 'banana', 'cherry']