Containers

Dictionaries

In [1]:
# Dictionary med lysets "reisetid" fra sola til planeten - i minutter

traveltime = {'Merkur':3.2, 'Venus': 6.0, 'Tellus': 8.3, 'Mars': 12.6, 'Jupiter': 43.2, 'Saturn': 79.3, 'Uranus': 159.6, 'Neptun': 246.0}

traveltime['Merkur']
Out[1]:
3.2
In [ ]:
# Alternativt oppsett

traveltime = {
 'Merkur':3.2,
 'Venus': 6.0,
 'Tellus': 8.3,
 'Mars': 12.6,
 'Jupiter': 43.2,
 'Saturn': 79.3,
 'Uranus': 159.6,
 'Neptun': 246.0
}

traveltime['Jupiter']
In [2]:
# Alternativt oppsett

traveltime = {}

traveltime['Merkur'] = 3.2,
traveltime['Venus'] = 6.0,
traveltime['Tellus'] = 8.3,
traveltime['Mars'] = 12.6,
traveltime['Jupiter'] = 43.2,
traveltime['Saturn'] = 79.3,
traveltime['Uranus'] = 159.6,
traveltime['Neptun'] = 246.0

traveltime['Neptun']
Out[2]:
246.0
In [3]:
traveltime.keys()
Out[3]:
dict_keys(['Merkur', 'Venus', 'Tellus', 'Mars', 'Jupiter', 'Saturn', 'Uranus', 'Neptun'])
In [4]:
traveltime.values()
Out[4]:
dict_values([(3.2,), (6.0,), (8.3,), (12.6,), (43.2,), (79.3,), (159.6,), 246.0])
In [5]:
# Dictionary med sammensatt datainnhold, her: tuple bestående av 
# lysets reisetid, i minutter,
# og årets lengde, i jord-dager

planets = {
 'Merkur': (3.2, 88),
 'Venus': (6.0, 225),
 'Tellus': (8.3, 365),
 'Mars': (12.6, 687),
 'Jupiter': (43.2, 4333),
 'Saturn': (79.3, 10759),
 'Uranus': (159.6, 30687),
 'Neptun': (246.0, 60190)
}

print("Lysets reisetid fra solen til Uranus: " + str(planets['Uranus'][0]) + " minutter")
print("Årets lengde på Uranus: " + str(planets['Uranus'][1]) + " dager")
Lysets reisetid fra solen til Uranus: 159.6 minutter
Årets lengde på Uranus: 30687 dager
In [ ]: