# Kart som bilder - WMS --- ## Målsetting - Lære en del om norske datasett - som brukes i WMS - Lære om WMS og hvordan vi kan hente inn kartbilder til websider ## Aktiviteter - WMS - les innledning i WMS-standard fra OGC - se pensumlista - Se forelesningene om WMS her: - [wms.pdf](docs/wms.pdf) Videoene (fra 2017), viser en litt anderledes layout på geonorge.no. Topo2-tjenesten er erstattet av topo4. - [test ut eksempler på WMS-kall mot topo4-tjenesten](docs/wms-kall.txt) - gjør [ukeoppgave om WMS - python](ukeoppgave_wms_python.html) - gjør [ukeoppgave om WMS - javascript](ukeoppgave_wms.html) - begynn på Oblig 1 ## Ressurser - [hurtigtaster](hurtigtaster.html) ### WMS - [WMS-veileder fra Norge Digitalt](https://register.geonorge.no/subregister/versjoner/nasjonale-standarder-og-veiledere/kartverket/veiledere/kartverket/wms-veilder) - [WMS-spesifikasjonen fra OGC](http://portal.opengeospatial.org/files/?artifact_id=14416) - [Kartverkets WMS- og cache-tjenester](https://www.kartverket.no/data/api-er-og-tjenester/) ### Norske kartserier - [FKB](https://kartkatalog.geonorge.no/search?text=FKB) - [N5 Kartdata](https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/uuid/6bb353c3-2b21-42fe-b296-31e60f64f95d) - [N20 Kartdata](https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/uuid/c9e53371-c296-4631-a08d-2e7248a81757) - [N50 Kartdata](https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/uuid/ea192681-d039-42ec-b1bc-f3ce04c189ac) - [N250 Kartdata](https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/uuid/442cae64-b447-478d-b384-545bc1d9ab48) - [N500 Kartdata](https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/uuid/58e0dbf8-0d47-47c8-8086-107a3fa2dfa4) - [N1000 Kartdata](https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/uuid/aee42bb6-d0e9-4d70-86fe-6ea76c381055) - [N2000 Kartdata](https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/uuid/8d52075d-6ef6-4120-8041-d0c0901f21f7) - [N5000 Kartdata](https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/uuid/c777d53d-8916-4d9d-bae4-6d5140e0c569) ## *NTNU 10.01.2022 Sverre Stikbakke*

¯\_(ツ)_/¯