# WMS/WMTS-tjenester på Windows server --- ## Windows Server For å gjøre tjenester tilgjengelig for andre, og som en del av oblig 3, skal vi overføre våre lokale tjenester til en Windows Server. Denne serveren driftes av IT-avdelingen ved NTNU, og er tilgjengelig innenfor NTNU-domenet. Den er er også tilgjengelig utenfor NTNU-domenet ved bruk av VPN-oppkobling. Nærmere opplysninger om hvordan man kobler seg opp til serveren presenteres i forumet i Blackboard, i tråden _Windows Server_. ## Forbredelser og forutsetninger NTNU-oppsettet for WMS- og WMTS-tjenester er presentert i ukeoppgave om installasjpon av Mapserver, og det gjennomføres ved at datafiler og konfigurasjonsfiler legges i mappen _C:\ntnugeo\apps\brukernavn_ der brukernavn er ditt NTNU-brukernavn. WMS-tjenesten defineres gjennom en undermappe som gis et passende navn (f.eks. _innlandet_ ), som er brukt i eksempeloppsettet for _ntnustudent_. Mappenavnet kan ikke ha mellomrom eller norske tegn (æ,ø,å). Denne mappen skal ha undermappene: - data, for datafiler - map, for oppsettfil for tjenesten, mapfil (_innlandet.map_ for eksempeloppsettet for _ntnustudent_). mapfila har referanser som peker til localhost (http://127.0.0.1). Det må erstattes med referanser til _http://geom2240.local.skyhigh.iik.ntnu.no_. WMTS-tjenesten defineres gjennom oppsett-fila _mapcache.xml_ i undermappa _mapcache_. På samme måte som for mapfila, må her referanser til localhost erstattes med referanser til _http://geom2240.local.skyhigh.iik.ntnu.no_. WMTS-tjenesten trenger også undermappen _tmp/cache_ (under _C:\ntnugeo\apps\brukernavn_ ), der bildefilene i WMTS-tjenesten vil lagres. ## Kopiering av filer til Windows server Framgangsmåte for å kopiere filer til Windows server er vist i en video som er linket opp under menypunktet _Windows Server_ i Blackboard. ## Testing av WMS-tjeneste WMS-tjenesten kan testes fra egen PC (eventuelt koblet opp til NTNU med VPN) gjennom getcapabilities-kall: - [http://geom2240.local.skyhigh.iik.ntnu.no/cgi-bin/mapserv.exe?MAP=/ntnugeo/apps/brukernavn/tjeneste/map/innlandet.map&SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities](http://geom2240.local.skyhigh.iik.ntnu.no/cgi-bin/mapserv.exe?MAP=/ntnugeo/apps/brukernavn/tjeneste/map/innlandet.map&SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities) .. der brukernavn byttes ut med ditt brukernavn, og tjeneste byttes ut med mappenavnet du har brukt for din tjeneste. Tilsvarende kall for demotjenesten for ntnustudent: - [http://geom2240.local.skyhigh.iik.ntnu.no/cgi-bin/mapserv.exe?MAP=/ntnugeo/apps/ntnustudent/innlandet/map/innlandet.map&SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities](http://geom2240.local.skyhigh.iik.ntnu.no/cgi-bin/mapserv.exe?MAP=/ntnugeo/apps/ntnustudent/innlandet/map/innlandet.map&SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities) ## Testing av WMTS-tjeneste WMTS-tjenesten er avhengig av - Oppsett i Apache konfigurasjonsfil som peker mot din mapcache konfigurasjonsfil. Dette er allerede lagt inn for alle aktive studenter i GEOM2240. - Omstart av Apache-serveren. Dette må du gjøre selv etter at du har kopiert inn dine filer. Metoden er den samme som på egen PC (se tidligere ukeoppgave). Getcapabilities-kall (bytt ut brukernavn med ditt brukernavn): - [http://geom2240.local.skyhigh.iik.ntnu.no/brukernavn/wmts?SERVICE=WMTS&VERSION=1.0.0&REQUEST=GetCapabilities](http://geom2240.local.skyhigh.iik.ntnu.no/brukernavn/wmts?SERVICE=WMTS&VERSION=1.0.0&REQUEST=GetCapabilities) Standard-visning av kart (bytt ut brukernavn med ditt brukernavn): - [http://geom2240.local.skyhigh.iik.ntnu.no/brukernavn/demo/wmts](http://geom2240.local.skyhigh.iik.ntnu.no/brukernavn/demo/wmts) Tilsvarende kall for demotjenesten for ntnustudent: - [http://geom2240.local.skyhigh.iik.ntnu.no/ntnustudent/wmts?SERVICE=WMTS&VERSION=1.0.0&REQUEST=GetCapabilities](http://geom2240.local.skyhigh.iik.ntnu.no/ntnustudent/wmts?SERVICE=WMTS&VERSION=1.0.0&REQUEST=GetCapabilities) - [http://geom2240.local.skyhigh.iik.ntnu.no/ntnustudent/demo/wmts](http://geom2240.local.skyhigh.iik.ntnu.no/ntnustudent/demo/wmts) ## Bruk av tjenester på Windows Server Hvis alt har gått bra så langt, og du har fått svar på getcapabilities-kallene mot din egen tjeneste, kan du nå erstatte url'ene i Open Layers-kartene med url'ene for tilsvarende tjeneste på Windows server. (bytt ut http://localhost, eventuelt http://127.0.0.1 med http://geom2240.local.skyhigh.iik.ntnu.no). Husk også at tjenstene bare er tilgjengelige innenfor NTNU-domenet (dvs. på campus eller gjennom bruk av VPN). ## *NTNU 01.03.2022 Sverre Stikbakke*

¯\_(ツ)_/¯