# GML, WFS og tjenesteleveranser
i Norge Digitalt --- ## Mappeoppgave 2 / Oblig 4 - [Oppgavetekst](GEO3141/mappeoppgave-3-oblig-4.html) ## Programvare - [Programvare](programvare.html) ## Praktisk gjennomføring - demo av programvare, etc. Dato |Tema |Format ---|---|--- Uke 11 |Tjenesteleveranser - oversikt |[PDF](docs/Tjenesteleveranser-oversikt.pdf) | |Intro til tjenesteleveranser - WFS-eksempel |[Opptak 22 min](https://ntnu.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=d4e1ae61-ee45-4a94-b4e3-aced00cf75f9) | |WFS - eksempel på bruk - GeoPandas |[HTML](https://folk.ntnu.no/sverrsti/geopandas/vannkraft.html) | |Intro til ukeoppgave, programvare etc. |[PC](https://screencast.uninett.no/relay/ansatt/sverrstintnu.no/2020/19.02/487400/GEO3141_-_MDA_i_praksis_-_20200219_112911_39.html) [Pad](https://screencast.uninett.no/relay/ansatt/sverrstintnu.no/2020/19.02/487400/GEO3141_-_MDA_i_praksis_-_20200219_112911_36.html) | |Ukeoppgave PSTools, GISTools, Postgis og FME |[HTML](ukeoppgave-PsTools-GISTools-PostGIS-FME.html) | |PSTools - generering av SQL-skjema (GISTools)|[Opptak 20 min](https://ntnu.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=c2599c33-63f9-4627-84ef-aced00ae0a12) | |Etablering av PostGIS-database | se ukeoppgaven | |Import av data til database med FME | se ukeoppgaven |Uke 12 |Oppsett av tjeneste i GeoServer |[Opptak 15 min](https://ntnu.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=3ffd1e6d-0cff-4142-bf20-acea00d46957) | |Ukeoppgave WFS/GeoServer |[HTML](ukeoppgave_wfs.html) ## Om objektkataloger, standardisering og modellering Knut Jetlund fra Statens Vegvesen deler erfaringer fra sitt arbeid. Han arbeider også med ISO-standardisering innen TC211. Denne forelesningen er en nyttig bakgrunn å ha med før vi lager våre egne applikasjons-skjemaer. Dato |Tema |Format ---|---|--- 14.02.19 |Standardisering - Knut Jetlund |[PDF](docs/20190214GjesteforelesningStandardisering.pdf) | |Opptak|[PC](https://screencast.uninett.no/relay/ansatt/sverrstintnu.no/2019/14.02/5228067/Standardisering_av_geografisk_informasjon_-_20190214_094816_39.html) [Pad](https://screencast.uninett.no/relay/ansatt/sverrstintnu.no/2019/14.02/5228067/Standardisering_av_geografisk_informasjon_-_20190214_094816_36.html) ## Om WFS og GML Dato |Tema |Format ---|---|--- 26.02.20 |WFS |[HTML](https://slides.com/sverres/geo3141-wfs/fullscreen#/) [Opptak](https://ntnu.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=4394369d-3a8f-483e-b73f-acea00d426bf) | |GML |[HTML](https://slides.com/sverres/geo3141-gml/fullscreen#/) [Opptak](https://ntnu.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=3731bdbb-5d82-4a6d-8310-acea00d44460) ## Fra av aktørene innen Norge Digitalt [NIBIO](https://www.nibio.no/) er en av mange viktige aktørerer innenfor Norge Digitalt. Ingvild Nystuen er leder for geomatikk-avdelingen der, og hun har vært på NTNU noen ganger og hatt gjesteforelesning. Opptakene nedenfor er fra 2019. Se på de for å lære om hvilke oppgaver NIBIO har i den geografiske infrastrukturen. Dato |Tema |Format ---|---|--- 2019 |NIBIO v/ Ingvild Nystuen |[PDF](docs/GEO3141_20190312.pdf) 2019 |NIBIO v/ Ingvild Nystuen- del 1 |[PC](https://screencast.uninett.no/relay/ansatt/sverrstintnu.no/2019/12.03/3197067/GEO3141_-_Nystuen_-_del_1_-_20190312_151157_39.html) [Pad](https://screencast.uninett.no/relay/ansatt/sverrstintnu.no/2019/12.03/3197067/GEO3141_-_Nystuen_-_del_1_-_20190312_151157_36.html) | |NIBIO v/ Ingvild Nystuen - del 2 |[PC](https://screencast.uninett.no/relay/ansatt/sverrstintnu.no/2019/12.03/2342067/GEO3141_-_Nystuen_-_del_2_-_20190312_160604_39.html) [Pad](https://screencast.uninett.no/relay/ansatt/sverrstintnu.no/2019/12.03/2342067/GEO3141_-_Nystuen_-_del_2_-_20190312_160604_36.html) | |NIBIO v/ Ingvild Nystuen - del 3 |[PC](https://screencast.uninett.no/relay/ansatt/sverrstintnu.no/2019/12.03/2553467/GEO3141_-_Nystuen_-_del_3_-_20190312_165741_39.html) [Pad](https://screencast.uninett.no/relay/ansatt/sverrstintnu.no/2019/12.03/2553467/GEO3141_-_Nystuen_-_del_3_-_20190312_165741_36.html) - [NIBIO](https://www.nibio.no/) - [Kilden - webkart for arealressurser](https://kilden.nibio.no/?X=6730000.00&Y=280000.00&zoom=5&lang=nb) ## Presentasjoner og opptak fra 2020 Dato |Tema |Format ---|---|--- 19.02 |Intro til MDA-løypa, programvare etc. |[PC](https://screencast.uninett.no/relay/ansatt/sverrstintnu.no/2020/19.02/487400/GEO3141_-_MDA_i_praksis_-_20200219_112911_39.html) [Pad](https://screencast.uninett.no/relay/ansatt/sverrstintnu.no/2020/19.02/487400/GEO3141_-_MDA_i_praksis_-_20200219_112911_36.html) 2019 |Opptak - bruk av PS-tools (fra 14:45) |[PC](https://screencast.uninett.no/relay/ansatt/sverrstintnu.no/2019/19.02/2117600/GEO3141_-_Tjenesteleveranser_-_20190219_145500_39.html) [Pad](https://screencast.uninett.no/relay/ansatt/sverrstintnu.no/2019/19.02/2117600/GEO3141_-_Tjenesteleveranser_-_20190219_145500_36.html) 19.02 |Fra PsTools til PostGIS - oppretting av (tom) geodatabase |[PC](https://screencast.uninett.no/relay/ansatt/sverrstintnu.no/2020/19.02/1907133/GEO3141_-_MDA_del_2_-_20200219_121054_39.html) [Pad](https://screencast.uninett.no/relay/ansatt/sverrstintnu.no/2020/19.02/1907133/GEO3141_-_MDA_del_2_-_20200219_121054_36.html) 21.02 |Fra produktspesifikasjon til database (repetisjon + FME-oppsett) |[PC](https://screencast.uninett.no/relay/ansatt/sverrstintnu.no/2020/21.02/1479333/GEO3141_-_PostGIS_-_FME_-_20200221_141005_39.html) [Pad](https://screencast.uninett.no/relay/ansatt/sverrstintnu.no/2020/21.02/1479333/GEO3141_-_PostGIS_-_FME_-_20200221_141005_36.html) | |Resultat lasting (feilsitusajon: 0 rader lastet) |[PC](https://screencast.uninett.no/relay/ansatt/sverrstintnu.no/2020/21.02/154733/GEO3141_-_FME_-_Postgis_del_2_-_20200221_141558_39.html) [Pad](https://screencast.uninett.no/relay/ansatt/sverrstintnu.no/2020/21.02/154733/GEO3141_-_FME_-_Postgis_del_2_-_20200221_141558_36.html) | |Årsak til lastefeil - QGIS-visning av data |[PC](https://screencast.uninett.no/relay/ansatt/sverrstintnu.no/2020/21.02/337200/GEO3141_-_FME-warning_og_QGSI-visning_-_20200221_144410_39.html) [Pad](https://screencast.uninett.no/relay/ansatt/sverrstintnu.no/2020/21.02/337200/GEO3141_-_FME-warning_og_QGSI-visning_-_20200221_144410_36.html) 26.02 |WFS - Mappeoppgave 3 (fra 31:30) |[HTML](https://slides.com/sverres/geo3141-wfs/fullscreen#/) [PC](https://screencast.uninett.no/relay/ansatt/sverrstintnu.no/2020/26.02/2477867/GEO3141_WFS_-_20200226_120248_39.html) [Pad](https://screencast.uninett.no/relay/ansatt/sverrstintnu.no/2020/26.02/2477867/GEO3141_WFS_-_20200226_120248_36.html) | |WFS - Geoserver-demo |[PC](https://screencast.uninett.no/relay/ansatt/sverrstintnu.no/2020/26.02/1992467/GEO3141_WFS-demo_-_20200226_130616_39.html) [Pad](https://screencast.uninett.no/relay/ansatt/sverrstintnu.no/2020/26.02/1992467/GEO3141_WFS-demo_-_20200226_130616_36.html) | |GML |[HTML](https://slides.com/sverres/geo3141-gml/fullscreen#/) [PC](https://screencast.uninett.no/relay/ansatt/sverrstintnu.no/2020/26.02/1521000/GEO3141_GML_-_20200226_134954_39.html) [Pad](https://screencast.uninett.no/relay/ansatt/sverrstintnu.no/2020/26.02/1521000/GEO3141_GML_-_20200226_134954_36.html) ## Relevant bakgrunnsstoff om modellering, UML og MDA Dette gjelder særlig for de som tar GEO3141, og er repetisjonsstoff fra GEO1271 - Geografisk datafangst 1. Tilsvarende stoff fra GEOM1310 - Modellering og bruk av nasjonale geodata finnes under overskriften _MDA og SOSI-metoden_ på hovedsiden. Dato |Tema |Format ---|---|--- 14.01.19 |GEO1271 - Modellering av den geografiske virkeligheten (TK) |[PDF](GEO3141/GEO1271/GEO1271_A2_Modellering_av_virkeligheten.pdf) [Opptak](https://screencast.uninett.no/relay/ansatt/torbjekrntnu.no/2019/14.01/2099333/GEO1271_A2_-_20190114_115711_39.html) 28.01.19 |GEO1271 - SOSI og SOSI-metoden (EO) |[PDF](GEO3141/GEO1271/GEO1271_B1_SOSI-metoden_2018V.pdf) [Opptak - del 1](https://screencast.uninett.no/relay/ansatt/erlinonsntnu.no/2019/28.01/2682733/GEO1271_B1_20190128Del1b_-_20190128_100342_39.html) [Opptak - del 2](https://screencast.uninett.no/relay/ansatt/erlinonsntnu.no/2019/28.01/2775800/GEO1271_B1_20190128Del2_-_20190128_110336_39.html) [Opptak - del 3](https://screencast.uninett.no/relay/ansatt/erlinonsntnu.no/2019/28.01/2583000/GEO1271_B1_20190128_Del3_-_20190128_120107_39.html) 2019 |GEO1271 - UML - Konseptuell modellering (EO) |[PDF](GEO3141/GEO1271/GEO1271_B2_Konseptuell_modellering_med_UML_2019V.pdf) [Opptak - del 1](https://screencast.uninett.no/relay/ansatt/erlinonsntnu.no/2019/04.02/2716067/GEO1271_20190204_UML_del1_-_20190204_100830_39.html) [Opptak - del 2](https://screencast.uninett.no/relay/ansatt/erlinonsntnu.no/2019/04.02/3442200/GEO1271_20190204_UML_del2_-_20190204_112224_39.html) [Opptak - del 3](https://screencast.uninett.no/relay/ansatt/erlingohig.no/2017/31.01/2653000/GEO1271_B2_UML_del2_-_20170131_110603_39.html) 2019 |GEO1271 - Fra konseptuell modell til datasett (TK) |[PDF](GEO3141/GEO1271/GEO1271_B3_Fra_UML-modell_til_datasett.pdf) [Opptak](https://screencast.uninett.no/relay/ansatt/torbjekrntnu.no/2019/18.02/1754533/GEO1271_B3_-_20190218_095907_39.html) 2019|GEO1271 - Produktspesifikasjoner for FKB (TK) |[Opptak](https://screencast.uninett.no/relay/ansatt/torbjekrntnu.no/2019/18.02/1186467/GEO1271_B5_-_20190218_110859_39.html) 2018|GEO1271 - Model Driven Architecture/UML |[PDF](GEO3141/GEO1271/uml_verktøy_mda_mm.pdf) [Opptak - MDA](http://folk.ntnu.no/erlinons/GEO1271_20180213_MagnusKarge_del1/GEO1271_20180213_MagnusKarge_del1.html) [Opptak UML](https://screencast.uninett.no/relay/ansatt/erlingohig.no/2018/13.02/2685667/forelesningNTNUMagnusKargeDel2_-_20180213_124732_39.html) ## _NTNU 16.03.2021 Sverre Stikbakke_
_NTNU 17.03.2021 Lagt til WFS ukeoppgave_
_NTNU 17.03.2021 Oppdatert Ukeoppgave om PSTools, GISTools, Postgis og FME_

¯\_(ツ)_/¯