# Teknisk infrastruktur II --- ## IT-drift, teknisk infrastruktur og tjenestedrift Her støtter vi oss på gjesteforelesninger - fra 2017, men fortsatt svært aktuelle. Den ene er med Jon Langseth, fra IT-avdelingen på NTNU. Han hadde en forelesning og deretter omvisning i server-rom og switch-rom. Den andre bolken er med to ansatte i Kartverket, Tom Ellet og Rolf Dybdal. Disse forelesningene gir innsikt i forhold som er viktige når tjenester skal skaleres opp til å betjene nasjonale behov. Etter erfaringene dere nå har med å sette opp og bruke egne tjenester, tror jeg dere vil finne mye interessant her. Aller først er det en introduksjon ved undertegnede som forteller om en mulig måte å få til et Linux-miljø på egen Windows-PC. ## Om virtuelle maskiner med Linux operativsystem - [linux_vm_cli.pdf](docs/linux_vm_cli.pdf) ## Om servere og teknisk infrastruktur på NTNU - [langseth.pdf](docs/langseth.pdf) ## Om teknisk infrastruktur i Kartverket - [Infrastruktur_NTNU_20170406_Rolf_Dybdal.pdf](docs/Infrastruktur_NTNU_20170406_Rolf_Dybdal.pdf) ## Om oppsett og drift av tjenester i Kartverket NB: På opptaket er noen slides uleselige p.g.a. et font-problem. Det er i orden på pdf'en nedenfor. - [services_NTNU_20170406_Tom_Ellett_von_Brasch.pdf](docs/services_NTNU_20170406_Tom_Ellett_von_Brasch.pdf) ## _NTNU 14.04.2021 Sverre Stikbakke_

¯\_(ツ)_/¯