# Oppsummering - hvem har bruk for infrastrukturer for geodata? --- Denne presentasjonen er laget for emnet GEOM2240, men den anbefales også for GEO3141. - [GEOM2240-oppsummering.pdf](docs/GEOM2240-oppsummering.pdf) ## *NTNU 04.05.2021 Sverre Stikbakke*

¯\_(ツ)_/¯