# Metadata, portaler og katalogtjenester --- Dette stoffet er litt repetisjon fra GEOM1310 - Modellering og bruk av nasjonale geodata, men det går også en del videre på tjenestedelen. Basert på bakgrunnen dere har fått gjennom å sette opp egne tjenester, tror jeg dette stoffet er letter å få tak på nå. ## Presentasjoner og opptak (2019) - [Metadata_20180423_EO.pdf](docs/Metadata_20180423_EO.pdf) ## Ressurser ### Metadata og geoportaler - [Metadata-veileder fra Norge Digitalt](https://www.geonorge.no/Geodataarbeid/Levere-kartdata/veiledere/) - [OGC Catalogue Service](https://www.ogc.org/standards/cat) - [Norsk profil av ISO 19115 Metadata](https://register.geonorge.no/register/versjoner/sosi-standarden/kartverket/metadata-norsk-profil-av-iso-19115) - [Utvikling av Geonorge](https://www.geonorge.no/aktuelt/om-geonorge/Utvikling-av-geonorge/) ## _NTNU 14.04.2021 Sverre Stikbakke_

¯\_(ツ)_/¯