# Ukeoppgave: Installasjon av Mapserver på egen PC --- ## Hva er mapserver? > MapServer is an Open Source platform for publishing spatial data and interactive mapping applications to the web. Originally developed in the mid-1990’s at the University of Minnesota, MapServer is released under an MIT-style license, and runs on all major platforms (Windows, Linux, Mac OS X). MapServer is not a full-featured GIS system, nor does it aspire to be Se mer om hvordan Mapserver-prosjektet presenterer seg selv her: - [https://mapserver.org/about.html](https://mapserver.org/about.html) Mapserver brukes av mange aktører innen den norske geografiske infrastrukturen, bl. a. for WMS-tjenester fra Geonorge/Kartverket. ## Hva er MS4W? Mapserver kan tilpasses bruk på mange plattformer og til mange formål. Noe av dette inkluderer behov for kompilering fra kildekode. MS4W er en ferdigkompilert pakke (binary) for Windows som kommer med de funksjonene vi trenger. > The purpose of this package is to allow novice to advanced MapServer users to quickly install a MapServer development environment on their Windows systems. The reasons for needing to do this are diverse but, in general, this package supports: developers who want to get to a stable state quickly, trainers who need an easily-installed configuration identical across multiple installs, and novices who need help just getting all the needed bits and pieces together. Se mer om MS4W her - blant annet hvilke geodataformater som kan brukes (OGR og GDAL): - [MapServer for Windows (MS4W) README](https://www.ms4w.com/README_INSTALL.html) (Et avsnitt på denne siden forklarer hvordan caching (WMTS) kan aktiveres med mapcache-modulen: - [MapCache Apache Module](https://www.ms4w.com/README_INSTALL.html#mapcache-apache-module) Vi skal bruke dette seinere under punktet _NTNU-oppsettet_). ## Installasjon på Windows 10 Her følger detaljert beskrivelse av installasjonsprosedyre. Det er viktig å følge denne nøye for at NTNU-oppsettet (eget punkt nedenfor) skal virke. - Last ned installasjonsfil, ms4w-4.0.5-setup.exe, fra denne siden: [https://www.ms4w.com/index.html](https://www.ms4w.com/index.html) Start installasjon, aksepter sikkerhetsadvarsel (_More info_): ![Image](img/ms4w/ms4w-protect.png) Velg _Run anyway_ ![Image](img/ms4w/ms4w-protect.png) Kryss av for OpenLayers - la resten stå urørt ![Image](img/ms4w/ms4w-ol.png) Aksepter standard installasjonsmappe under C:\ (mappen ms4w vil bli oppretttet under installasjonen) ![Image](img/ms4w/ms4w-install_location.png) Installasjonen (inkluderer nedlasting) kan ta litt tid ![Image](img/ms4w/ms4w-download.png) Du vil sannsynligvis få spørsmål om å installere ekstra programbibliotek for Visual C++. Det trengs for å kjøre Mapserver. (Ved 2. gangs installsjon fikk jeg opp disse valgene - det stod antageligvis install i stedet for repair første gang). ![Image](img/ms4w/ms4w-vcpp-install.png) Forhåpentligvis kommer dette bildet opp til slutt. ![Image](img/ms4w/ms4w-install_complete.png) ## Kontrollere at installasjonen er vellykket Hvis alt har gått bra gjennom installasjonen, skal du nå ha en Apache Web-server kjørende på PC'en. Du kan teste dette ved å gå til en av disse url'ene i nettleseren: - [http://localhost](http://localhost) - [http://127.0.0.1](http://127.0.0.1) Open-Layers-eksempel kan testes her: - [MapServer WMS Example](http://127.0.0.1/openlayers/examples/mapserver-wms.html) - [GetCapabilities-kall til tilhørende WMS-tjeneste](http://127.0.0.1/cgi-bin/mapserv.exe?MAP=/ms4w/apps/openlayers-6.6.1/examples/map/wms-server.map&SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GETCAPABILITIES) Mapcache-modulen kan testes her (gå inn på wmts-linken): - [http://localhost/mapcache/demo](http://localhost/mapcache/demo) - [http://127.0.0.1/mapcache/demo](http://127.0.0.1/mapcache/demo) Etter at du har vært inne på wmts-linken, kan du se om det har blitt dannet nye kartfliser i mappen 'C:\ms4w\tmp\ms_tmp\cache\' (bildefilene vil ligge i undeliggende mapper her). ## NTNU-oppsettet Last ned zip-fil med NTNU-oppsettet: - [ntnugeo.zip](docs/ntnugeo.zip) Pakk ut denne slik at du får innholdet liggende i mappen 'C:\ntnugeo'. Vær obs på at standard utpakkingsfunksjon i Windows gir et ekstra mappenivå ved utpakking. Du kan dermed få to nivåer med ntnugeo-mapper. Det skal være bare ett. Med 7-zip og tilsvarende programvare unngår du dette. Video-gjennomgang av ms4w-installasjonen og NTNU-oppsettet. NTNU-oppsettet er avhengig av at du redigerer i oppsett-fila for Apache webserver - Fil som skal redigeres:
C:\ms4w\Apache\conf\httpd.conf - Forklaring på hva som skal legges inn:
C:\ntnugeo\apps\apache_oppsett_LESMEG.conf ## Teste NTNU-oppsettet Noen url'er som kan testes: WMS: - se i 'C:\ntnugeo\apps\mapserver_demo\urls.txt' - se i 'C:\ntnugeo\apps\ntnustudent\urls.txt' WMTS: - [http://localhost/mapserver_demo/demo](http://localhost/mapserver_demo/demo) - [http://localhost/ntnustudent/demo](http://localhost/ntnustudent/demo) Etter at du har vært inne på wmts-linken for ntnustudent, kan du se om det har blitt dannet nye kartfliser i mappen 'C:\ntnugeo\apps\ntnustudent\tmp\cache' (bildefilene vil ligge i undeliggende mapper her). ## Lage en egen WMS-tjeneste - Hent ned et datasett med vektordata for et av de nye, utvidede fylkene fra Geonorge. Datasettet skal bestå av polygoner. Datasettet lastes ned på FGDB-format. - Lag en WMS-tjeneste for disse kartdatene med utgangspunkt i oppsettet som du nå skal ha i mappen 'C:\ntnugeo\apps\ntnustudent\innlandet'. ## Lage webkart for egen WMS-tjeneste Ta utgangspunkt i lærestoffet under Open Layers, og lag et webkart som viser fram din egen WMS-tjeneste. ## *NTNU 10.02.2021 Sverre Stikbakke*

¯\_(ツ)_/¯