# INSPIRE og geodataloven --- Forelesningsopptak fra GEO3141 2020 ## Målsetting - Lære om INSPIRE og Geodataloven ## Presentasjoner og opptak Dato |Tema |Format ---|---|--- |07.03.20 |The INSPIRE Directive- a brief description |[YouTube](https://www.youtube.com/watch?v=l7B4deyn37g) | |INSPIRE skjema-transformasjoner|[YouTube](https://www.youtube.com/watch?v=AyGog52ZRRY) | |INSPIRE in a nutshell - om lovgrunnlaget bl.a.|[YouTube](https://www.youtube.com/watch?v=WOogJ8-7eZ0) | |BE INSPIRE-D - om dataharmonisering bl.a. |[YouTube](https://www.youtube.com/watch?v=UwFd9eF9jnc) | |Geodataloven og INSPIRE - forelesning |[PDF](docs/Geodatalov_INSPIRE.pdf) | |Opptak - forelesning |[PC](https://screencast.uninett.no/relay/ansatt/sverrstintnu.no/2020/06.03/1805667/GEO3141_-_Geodataloven_og_INSPIRE_-_20200306_125015_39.html) [Pad](https://screencast.uninett.no/relay/ansatt/sverrstintnu.no/2020/06.03/1805667/GEO3141_-_Geodataloven_og_INSPIRE_-_20200306_125015_36.html) | |Opptak - forelesning (objektkataloger) |[PC](https://screencast.uninett.no/relay/ansatt/sverrstintnu.no/2020/06.03/210800/GEO3141_-_INSPIRESOSI_objektkatalog_-_20200306_131734_39.html) [Pad](https://screencast.uninett.no/relay/ansatt/sverrstintnu.no/2020/06.03/210800/GEO3141_-_INSPIRESOSI_objektkatalog_-_20200306_131734_36.html) ## Ressurser ### Lover og forskrifter - [Geodataloven](https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2010-09-03-56) - [Geodataforskriften](https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-08-08-797) - [Plan- og bygningsloven](https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71?q=plan-%20og%20bygningslov) - [Kart- og planforskriften](https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-06-26-861?q=kart%20planforskriften) ### INSPIRE - [INSPIRE hjemmeside](http://inspire.ec.europa.eu/) - [INSPIRE geoportal](http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/) - [INPIRE-direktivet på norsk (Vedlegg 3 - s. 64-96)](https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/MD/Vedlegg/Horinger/Inspire_direktivet/Horingsnotat_Inspire_direktivet.pdf) - [INSPIRE in your country](https://inspire.ec.europa.eu/INSPIRE-in-your-Country/NO) ## *NTNU 26.01.2021 Sverre Stikbakke*

¯\_(ツ)_/¯