# GEOM2240
Geografisk infrastruktur og informasjonsbehandling
Vår 2021 --- Oppdatert 13.01 med Zoom-link --- ## Felles intro for GEO3141 og GEOM2240 ## Intro til GEO3141 fra 2020 Denne introen for GEO3141 er også relevant for GEOM2240 ## Undervisning - torsdager 8:15-10:00 Digital undervisning (inntil videre) [Zoom-link](https://ntnu.zoom.us/j/91958005402?pwd=NVErd3JlNFNsa0dpUXRmdXZUQkVGQT09) - torsdager 14:15-16.00 Øving [Zoom-link](https://ntnu.zoom.us/j/91958005402?pwd=NVErd3JlNFNsa0dpUXRmdXZUQkVGQT09) ## Torsdag 14.01 - se igjennom videoer om WMS før samlingen (under Kart som bilder) ## *NTNU 11.01.2021 Sverre Stikbakke*

¯\_(ツ)_/¯