# GEOM2240 Vår 2021 Oblig 1 - WMS og kartprojeksjoner ## Målsetting - få trening i å lage egne webkart ved hjelp av WMS-tjenester - få erfaring med hvordan kartprojeksjoner påvirker utseendet til kart ## Del 1 - Webkart med WMS-bilder laget med HTML og CSS Websiden skal bestå av en mosaikk av 9 kartbilder som hentes inn med WMS-kall. På websiden skal bildene framstå som ett sammenhengende bilde. Oppgaven krever at WMS-kall utformes med riktige sammensetning av koordinater slik at de henger sammen. WMS-tjenesten Topografisk Norgeskart skal brukes. ## Del 2 - Webkart med WMS-bilder laget med HTML, CSS og javascript Websiden skal inneholde samme type bilde-mosaikk som oppgave 1, men bildene skal hentes inn ved hjelp av javascript-kode. WMS-kallene skal utformes ved hjelp av javascript-funksjoner som regner ut kart-koordinatene. Websiden skal ha tekstfelter der brukeren oppgir senter-koordinat og hvor stort område kartet skal dekke i terrenget (antall meter). Under kartbildet skal det oppgis målestokk for kartet. Målestokken skal regnes ut automatisk. Dette forutsetter at pikselstørrelsen for aktuell skjermtype er kjent. Aktuelle skjermstørrelser kan finnes på [dpilove](https://dpi.lv/). WMS-tjeneste velges fritt blant tjenester presentert på geonorge.no. ## Del 3 - Webside med presentasjon av en WMS-tjeneste Velg en av WMS-tjenestene nedenfor og lag en oversikt over kartlagene den tilbyr. Det er nok å ta med 10 kartlag hvis den inneholder flere enn det. Aktuelle egenskaper å presentere er f.eks. - navn - projeksjoner - formater - innholdsbeskrivelse (hvilke objekttyper er det som vises) Tjenesten skal presenteres både med tekst og med ett eller flere kartbilder, hentet inn med WMS-kall. ### Aktuelle WMS-tjenester Hvis du ønsker å bruke en annen WMS-tjeneste, så er det OK. - [wms elvenett](https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/norges-vassdrags-og-energidirektorat/wms-elvenett/d847521e-cca5-4934-a2cf-0cf134757f09) - [Vindkraftverk WMS](https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/norges-vassdrags-og-energidirektorat/vindkraftverk-wms/9960bcf1-de21-46c5-a4d8-ec4e1dddc362) - [BerggrunnN50WMS](https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/berggrunn-n50-wms2/d3a8d00c-e305-4b41-8630-0853ea198b69) - [Fiskeridirektoratets WMS](https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/fiskeridirektoratet/fiskeridirektoratets-wms/e247c30c-4099-42ce-b080-2e8690f2861b) - [naturtyper_naturbase WMS](https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/miljodirektoratet/naturtyper-naturbase-wms/04917289-2e3e-4145-a87b-be270d2d83d4) - [Topografisk webbkarta](https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/kartverket/topografisk-webbkarta/69dfb64f-dbdf-4c4a-96d3-64ee3325c319) - [NPD FactMaps 2.0 WMS](https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/npd-factmaps-30-wms-wgs84/e7239384-aa0a-4bfb-bd46-b441e6c2735e) ## Del 4 - Hovedside med linker til del 1, 2 og 3. Denne siden har som funksjon å gi tilgang til websidene i de andre delene av oppgaven. ## Grupper På denne oblig'en skal alle levere hver for seg, men vi oppfordrer til samarbeid underveis. ## Innlevering - Websidene skal legges ut på [folk.ntnu.no](https://folk.ntnu.no/). - Innleveringen består i en URL til hovedsiden (Del 4). Den leveres under Arbeidskrav i Blackboard. ## Vurdering For å få bestått på oppgaven må hjemmesiden fungere ut fra innlevert URL, og kravet til innhold må være oppfylt. ## Ressurser - hvordan legge ut filer på din egen [NTNU-hjemmeside, folk.ntnu.no](https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Lag+din+egen+nettside) - [W3Schools: JavaScript HTML DOM](https://www.w3schools.com/js/js_htmldom.asp) ## *NTNU 14.01.2021 Sverre Stikbakke*

¯\_(ツ)_/¯