# Bruk av GeoJSON-data i mapbox GL JS og i Mapbox Studio --- ## Oppretting av egne vector tiles i Mapbox Studio - [Mapbox studio](https://www.mapbox.com/studio/) - [Tilesets](https://www.mapbox.com/studio/tilesets/) Tilesets kan opprettes fra flere ulike filformater, deriblant GeoJSON. Se [Read more ..](https://www.mapbox.com/help/define-tileset/). Tilesets kan også opprettes fra [Mapbox Datasets](https://www.mapbox.com/studio/datasets/). Datasettene er redigerbare, men det er begrensing på hvor store filer som kan lastes opp som dataset. (Oblig 3 - oppgavetekst sier at dere skal laste opp som dataset først. Det er ikke nødvendig). ## Oppretting av egen Style i Mapbox Studio - [Styles](https://www.mapbox.com/studio/) For å lage en helt ny Style, velg Pick a Template, Start Blank. ## Bruk av egen style Referansen til egen style hentes fra aktuell style i Mapbox Studio. ```javascript
``` - [Grunnkretser i Oppland](docs/grunnkretser_style) ## Bruk av eget tileset - styling med javascript ```javascript
``` - [Grunnkretser i Oppland - fra vector tiles](docs/grunnkretser_tileset) ## Teknisk endring: Bruk av både addsource og addlayer Legg merke til at det brukes _url:_ i _addSource_. ```javascript
``` - [Grunnkretser i Oppland - fra vector tiles - bruk av addSource](docs/grunnkretser_addsource) ## Bruk av GeoJSON-fil på egen webserver Sjekk hvor lite endringer det er fra eksemplet over: - _data:_ brukes i _addSource_ - _source_layer:_ er borte fra _addSource_ ```javascript
``` - [Grunnkretser i Oppland - fra GeoJSON-file](docs/grunnkretser_geojson_file) ## Styling av GeoJSON-polygoner ```javascript map.addLayer({ "id": "grunnkretser", "type": "fill", "source": "grunnkrets-geojson", "layout": {}, "paint": { 'fill-color': { 'property': 'objid', 'stops': [ [0, '#F2F12D'], [100, '#EED322'], [1000, '#E6B71E'], [5000, '#DA9C20'], [10000, '#CA8323'], [50000, '#B86B25'], [100000, '#A25626'], [500000, '#8B4225'], [1000000, '#723122'] ] }, "fill-outline-color": "#000", "fill-opacity": 0.5, } }); ``` - [Grunnkretser i Oppland - koroplett-kart](docs/grunnkretser_stops) ## Referanser til eksempler hos Mapbox Eksempler på å legge til GeoJSON-data i kartet. I eksemplene er GeoJSON-data skrevet inn i javascript-koden, men det som står ut for _data:_ kan erstattes med et filnavn. Se eksemplene ovenfor og sammenlign med dem. - [Add a GeoJSON polygon](https://www.mapbox.com/mapbox-gl-js/example/geojson-polygon/) - [Add a GeoJSON line](https://www.mapbox.com/mapbox-gl-js/example/geojson-line/) - [Draw GeoJSON points](https://www.mapbox.com/mapbox-gl-js/example/geojson-markers/) Ulike metoder for å få vist informasjon fra GeoJSON-fil, se under _Controls and overlays_ på denne siden: [https://www.mapbox.com/mapbox-gl-js/example/popup/](https://www.mapbox.com/mapbox-gl-js/example/popup/) (se menyen i venstre marg) - Display a popup - Display popup on click - Display popup on hover - Display popup on hover Styling av GeoJSON-data med javascript: - [Update a choropleth layer by zoom level (litt komplisert eksempel)](https://www.mapbox.com/mapbox-gl-js/example/updating-choropleth/) Mapbox Style Specification har detaljer om hvordan man skal style ulike elementer - [Mapbox Style Specification](https://www.mapbox.com/mapbox-gl-js/style-spec) Se f.eks. under _Layers_ i venstremargen: - fill (for polygoner) - line - circle (kan brukes for punkter)

¯\_(ツ)_/¯