mascil: Mathematics and science for life

EU-prosjektet Mascil samlet 18 partnere fra 13 land. Prosjektet handlet om utforskende og undersøkende arbeidsmåter i matematikk og naturfagundervisningen, og med et spesielt blikk på arbeidslivet utenfor skolen. I prosjektet jobbet vi med skoler i både Trondheim og Melhus kommuner. I Mascil var vi ledere av en av de 10 arbeidspakkene, noe som innebar ledelse av utviklingen av nettverk for lærere og utarbeidelse av en månedlig "Problem of the month". En del av produktet fra arbeidet er således ressurser for lærere. Materialet finnes tilgjengelig fra nettsidene.
  • Sikko, S. A. (2015). IBL-orienterte matematikkaktiviteter med tilknytning til arbeidslivet. Profesjonsutvikling i EU-prosjektet mascil. Framlegg på MNT-konferansen 2015
  • Staberg, R. L., Sikko, S. A., Dahl, H., & Febri, M. I. M. (2016). Combining Inquiry Based Learning and World of Work: Preliminary Study of Teachers' Professional Development. Framlegg på Den 14. nordiske lærerutdanningskonferansen; 2016
  • Staberg, R. L., Febri, M. I. M., Sikko, S. A., & Dahl, H. (2016). Impact of Multiplier Concept on Teachers' Professional Knowledge. Framlegg på Educating the educators II - international approaches to scaling-up professional development in maths and science education
  • Staberg, R. L., Febri, M. I. M., Sikko, S. A. (2016). Brine. In Mathematics and Science in Life: Inquiry Learning and the World of Work (pp. 86–91). Freiburg, Tyskland: Mascil
  • Febri, M. I. M., Sikko, S. A., Dahl, H., & Staberg, R. L. (2016). Enhancing Teachers' Professional Knowledge in Connecting the World of Work to Inquiry Based Science Teaching: Case of Norway. In Conference proceedings. New perspectives in science education (pp. 693–697). Padova: Libreria Universitaria 2016
  • Febri, M. I. M., Sikko, S. A., Staberg, R. L., & Dahl, H. (2016). Deliverable 9.1: Collection of "problems of the month". : mascil project
  • Staberg, R. L., Sikko, S. A., Febri, M. I. M., & Dahl, H. (2016). Deliverable 9.2: Promotion of European Networks. : mascil project
  • Se nettsiden Mascils norske nettside
Profilsida Hjemmesida Bruk den nettleseren du vil! Valid CSS! Valid XHTML 1.0!